Rozmowy

Czy już czas, aby przygotować nową ofertę? Po DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ

28 maja 2021

Czy już czas, aby przygotować nową ofertę? Po DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ
27.5.2021. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ pt. „OSK wczoraj i dziś – możliwości rozwoju” [kliknij]

27. maja odbyła się debata pt. „OSK wczoraj i dziś - możliwości rozwoju”. I nie było to tylko kolejne spotkanie przedstawicieli branży nauki jazdy i zaproszonych gości. To było wydarzenie! Dokonano podsumowania, aby następnie - co niezwykle ważne - pojawiła się perspektywa, zobaczyliśmy szansę, czyli te tytułowe możliwości branży szkoleniowców nauki jazdy. Jak oceniono ostatnie lata? Jaka ma być ta przyszłość? Zachęcamy do uważnego odsłuchania wypowiedzi dyskutujących [kliknij].

Debata. W dniu wczorajszym, odbyła się kolejna debata w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ, tę zatytułowano: „OSK wczoraj i dziś - możliwości rozwoju”. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Polski Klaster Edukacyjny, redakcja Tygodnika „PRAWO DROGOWE@NEWS” oraz Portal „L-INSTRUKTOR”. Do rozmowy zaproszeni zostali:

- Anastazja i Maciej Perek - właściciele Ośrodka Szkolenia Kierowców „ASIMA” w Święciechowej;

- Dagmara i Karolina Romanowicz - właścicielki Ośrodka Szkolenia Kierowców „POLDEK” w Gdańsku;

- Roman i Michał Szypura - właściciele Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROTRANS” w Nisku;

- Tomasz Matuszewski - zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, b. starosta gostyniński, b. instruktor nauki jazdy, egzaminator;

- Piotr Piasecki - prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Spotkanie moderowała: Bożenna Chlabicz - prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Wczoraj, czyli podsumowanie. - Branża, która może się czuje niedoceniona, może nie walczy w pierwszych szeregach, jest niezwykle ważna i społecznie i gospodarczo - podkreśliła prowadząca debatę. Wiele czasu poświęcono aspektom, które jak podkreślał Tomasz Matuszewski - mogą zainspirować, mogą nawet zmusić do twardej dyskusji. I taka dyskusja miała miejsce, mówiono m.inn. o: sytuacji jaka miała miejsce jeszcze w latach siedemdziesiątych, gdy uwolniono monopol kilku organizacji, które wyznaczały kierunek szkoleń kandydatów na kierowców; o przedsiębiorczości; o roli przedsiębiorców w realizacji celów szkoleniowych; o celach szolenia; o satysfakcji instruktora; o stosunku Państwa do osk; roli nadzoru itd. itd. Dagmara Romanowicz oceniła, iż szkolenie zmieniło się diametralnie, zmienił się poziom usług. Zmiany są nieuniknione! - konkludowała. - Trzeba przewidywać jednocześnie prowadząc inwestycje - podkreślał Maciej Perek, mówiąc także o doświadczeniach ostatnich miesięcy. Anastazja Perek - wskazywała na potrzebę stworzenia w osk grona wykwalifikowanej kadry i dbałości o nią.

Dziś - szansą na przyszłość. Jak się okazało w trakcie debaty, niezwykle ważną, konkretnie wskazującą jak ma być ta przyszłość, była wypowiedź najmłodszej zaproszonej do rozmowy instruktorki - Karoliny Romanowicz. Pozornie tak oczekiwana forma on-line szkoleń jednak nie zastąpiła wykładów stacjonarnych, do których kursanci chcą wracać. Mimo tej obserwacji - instruktorka podkreśliła, iż jest szansa, ale przede wszystkim potrzeba, aby szkolenia - adresowane przecież do młodych ludzi, dobrze poinformowanych i świadomych swoich oczekiwań - były prowadzone nowocześnie i w oparciu o te najnowsze środki i możliwości przekazu. Wskazywała np.: na coraz doskonalsze gry komputerowe i możliwości ich wykorzystania w szkoleniach; na świat wirtualnej rzeczywistości; na samochody autonomiczne itd. Apelowała, aby nie odwracać się od rozwoju technologicznego. - Jeśli pominiemy ten moment, w którym rozwój technologiczny stanie na najwyższym poziomie, to nas jako szkoleniowców nie będzie - podsumowała.

Zaproszony gość debaty - Piotr Piasecki - poparł ocenę, iż przyszłością szkoleń będzie - jak to nazwał - umiejętność istnienia w rzeczywistości nauki zdalnej, obok tej stacjonarnej. Nazwa ją „światem mieszanego środowiska uczenia się”. - Potrzebujemy być z innymi ludźmi, żeby się uczyć - oceniał. - Wiemy, że świat nie będzie taki sam. Może to czas, aby przygotować nową ofertę - sugerował mówiąc o potrzebie tworzenia spersonalizowanego e-learningu, potrzebie korzystania z profesjonalnego oprogramowania, nowych technologii, narzędzi do tworzenia symulacji, gier itd.; z narzędzi i platform zarządczych itd.

Wnioski branży. Roman Szypura - od ponad 30. lat pracujący we własnym osk - w swojej refleksji wskazał na ważny atut dobrych ośrodków, którym zawsze tył - dobry instruktor, najlepiej z doświadczeniem pedagogicznym. Instruktor dobrze wynagrodzony.

Maciej Perek dodał, iż należy podjąć działania, aby do zawodu przychodziło więcej młodych instruktorów, aby nie odchodzili z zawodu.

Jak się dowiedzieliśmy wątpliwość budzi sposób oceniania umiejętności kandydatów na kierowców kierowanych na egzamin. Podniesiona została kwestia przedwczesnego wypuszczania kandydatów do egzaminów.

Padła konkretna propozycja wprowadzenia w ramach kat. B prawa jazdy zadania jazdy do tyłu przy określonym limicie czasu. Inną interesującą propozycją tyła sugestia, aby obowiązywała punktacja błędów popełnianych na egzaminie analogiczna jaka obowiązuje w kwestiach określonych wysokości mandatów nakładanych na kierowców.

Mówiono o potrzebie realnej zmiany egzaminu, o konieczności jego urealnienia, o rygoryzmie, o roli egzaminu wobec procesu szkolenia.

I konkret - propozycja większego udziału pojazdów szkoleniowych w egzaminach państwowych. W takich sytuacjach odnotowano lepszą tzw. zdawalność.

D. Romanowicz oceniła, iż potrzebna jest możliwość prowadzenia nauki hybrydowej oraz możliwość dowolnej zamiany realizowanych tematów programów szkoleniowych.

Michał Szypura mówił o odpowiedzialności i jakości, o zapowiedzianej reformie szkolenia. - Czy reforma dotycząca infrastruktury osk będzie sprawiedliwa? Czy korzystanie przez kilka osk, wykorzystujących wspólny plac manewrowy faktycznie wpłynie na jakość szkolenia? - zastanawiał się. Za zły pomysł uznał propozycję, aby wyłącznie word-y szkoliły instruktorów. Uznał: - Niech szkoli ten, kto na co dzień szkoli, ma bieżące doświadczenia.

Klient branży. Bezpieczeństwo kosztuje, klienci ośrodków szkolenia zaczynają zauważać, że prawdziwość, uczciwość, rzetelna usługa musi kosztować. I zaczynają szukać właśnie takich usług, nie tylko tych najtańszych, a tych faktycznie najlepszych - jak zaobserwował jeden z uczestników debaty. To może znaczyć, iż także klient zaczyna zmieniać branżę.

Branża - ja to zostało powiedziane podczas debaty - wie w jakim kierunku powinny następować zmiany. Czy już czas, aby przygotować nową ofertę? A my wszyscy - uczestnicy ruchu drogowego? My chcemy czuć się bezpieczniejsi! (jm)