Rozmowy

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ: „Co może egzaminator po 10.11.2016 r.?”

22 listopada 2016

74d44f635dc95870f20639146e09c9f85342cea2

Uczestnicy 2. Edycji DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, Warszawa 17 listopada 2016 r. (550-0)

W Warszawie, w siedzibie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przy ul. Ratuszowej odbyła się 2. edycja DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Zmierzono się z pytaniem: “Co może egzaminator po 10 listopada 2016 r.?” Do dyskusji zaprosiła prezes Fundacji Bożena Chlabicz.

Dyskusję podjęli: Zbigniew Hyży (instruktor nauki jazdy, właściciel ośrodka szkolenia kierowców), Mariusz Markowski (wykładowca nauki jazdy), Grzegorz Matuszewski (egzaminator), dr Ewa Odachowska (psycholog transportu), Wojciech Pasieczny (ekspert BRD); Mariusz Sztal (egzaminator). Moderatorami spotkana byli: Jolanta Michasiewicz (redaktor naczelna Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS) oraz Jakub Szatkowski (redaktor prowadzący Portalu L-INSTRUKTOR).

Przedmiot rozmowy. Z dniem 10 listopada 2016 r. w życie wszedł nowy przepis rozporządzenia z dnia 20 września br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2016.155). Ten tytułowy przepis brzmi: “Par. 16. Egzaminator: 1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia”. Rozstrzygnięcie ważne zarówno dla kandydatów na kierowców jak i egzaminatorów. Niestety niejednoznacznie rozumiany. Temat podzielono na sześć bloków tematycznych, a tu:

* Egzamin praktyczny w zmienionym stanie prawnym. Istota zmian, ich interpretacje, niejasności;

* Nowy egzamin z perspektywy szkoleniowca. Znaczenie wprowadzonych zmian dla procesu szkolenia;

* Praktyczne skutki znowelizowanej regulacji. Znaczenie wprowadzonych zmian dla procesu egzaminowania;

* Wpływ zmian na praktykę szkolenia – z perspektywy kandydata na kierowcę;

* Stres egzaminacyjny i ewentualne dalsze zmiany w prawie: planowane czy niezbędne;

* Wpływ obowiązujących zmian na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W toku dyskusji podjęto najistotniejsze aspekty zagadnienia. Odpowiedziano na wiele pytań. Zinterpretowano równie wiele istotnych, ale też tych nieprawdziwych ocen i komentarzy. Czy wypracowano wspólny punkt widzenia: egzaminatora, instruktora, wykładowcy i kandydata na kierowcę? Co może przynieść wprowadzona zmiana i co egzaminator może? Na te pytania szukajcie Państwo odpowiedzi zapoznając się z nagraniem dyskusji:

- Część 1. Blok tematyczny 1-3 - https://www.l-instruktor.pl/punkty-widzenia/dyskusja-na-ratuszowej-czesc-1.html#.WDUKnfnhCM8

- Część 2. Blok tematyczny 4-6 - https://www.l-instruktor.pl/punkty-widzenia/dyskusja-na-ratuszowej-czesc-2.html#.WDfYjfnhCM8  

Najbliższy numer - specjalny Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS poświęcimy właśnie egzaminowaniu w nowym stanie prawnym. Zachęcamy do wypowiedzi zapoznamy z nimi innych Czytelników, piszcie - e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl