Rozmowy

- Egzaminator powinien zarabiać 16-19 tys. zł - szacuje i uzasadnia Renata Bielecka

25 lipca 2022

- Egzaminator powinien zarabiać 16-19 tys. zł - szacuje i uzasadnia Renata Bielecka
Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie. Pracownik ośrodka od chwili jego powołania, z wyboru załogi w kadencji 2014-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Pracowników, od listopada 2018 jego dyrektor (fot. WORD Lublin)

Na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS kontynuujemy temat sytuacji w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, oczywiście w tle oddolnego protestu egzaminatorów. Dziś rozmowa z Renatą Bielecką - WORD Lublin. Pani Dyrektor z wielkim szacunkiem mówi o swojej załodze, wysoko ocenia kompetencje egzaminatorów, niestety sytuację finansową widzi jako z roku na rok pogarszającą się. Słyszymy o wielu ważnych kwestiach. Zachęcamy do lektury. Redakcja

 Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Od 2018 roku jest Pani dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, ale wcześniej też pracowała w tej placówce. Jak długo trwa ta Pani przygoda z branżą?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Moja przygoda z branżą to moje całe życie zawodowe, trwa od września 1995 roku. Wtedy ośrodki egzaminowania były zarządzane przez osoby prywatne. Później - tu w Lublinie - na krótko zostały przejęte przez Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego. 1 czerwca 1998 r. powstały Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Ja pracuję w WORD Lublin od momentu jego utworzenia. Zaczynałam od obsługi klienta, przeszłam różne stopnie zawodowe, jednak najdłużej pracowałam w księgowości. Te wieloletnie doświadczenia pozwalają mi na dokonanie oceny aktualnej sytuacji w placówce.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czyli posiada Pani pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, aby porównać i ocenić na jakim etapie rozwoju są dziś ośrodki egzaminowania?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Trudno mówić, że posiadam pełne kompetencje, ponieważ ja nieprzerwanie cały czas uczę się. WORD w Lublinie prowadzi działalność statutową, ale jest także właścicielem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Aby jakoś związać koniec z końcem musimy ciężko pracować, dużo uczyć, doskonalić swoje umiejętności i dodatkowo cały czas powiększać wachlarz szkoleń.

W WORD w Lublinie pracują bardzo kompetentne osoby, na stratę których nie możemy sobie pozwolić! Ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego są bezcenne. Mówię o stracie, gdyż kilka osób już zdecydowało się na zmianę miejsca pracy. Bardzo niepokoi sytuacja, gdy z zawodu odchodzą tak niezwykle wartościowi pracownicy, a powodem jest… brak możliwości utrzymania rodziny! Niestety, tracimy Ich!

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jak Pani - jako wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD ocenia sytuację ekonomiczną WORD-ów? Może - na początek - na przykładzie własnego ośrodka? Ale też  innych, nie wskazując na konkretne placówki. Czy wszyscy są w jednakowej kondycji?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: WORD W Lublinie, ale też inne WORD-y w Polsce, są w podobnej sytuacji finansowej. Analizując dane za pierwszy kwartał 2022 r. mogę stwierdzić, że tylko cztery województwa mogą pochwalić się wynikiem dodatnim. Choć - podkreślmy - niewielkim. Pozostałe, niestety odnotowały ujemny wynik finansowy. W skali całej Polski jest to prawie minus 5 mln zł. To bardzo dużo! W analogicznym okresie ubiegłego roku ten wynik wynosił około minus 3 mln zł. Sytuacja z roku na rok pogarsza się! Ponadto takie elementy jak: działania wojenne w Ukrainie, czy czyhający nadal covid, zdecydowanie nie napawają optymizmem.

Jeśli są WORD-y, które mają niewielkie zasoby finansowe - odłożone w latach poprzednich - to w obecnym czasie z tego korzystają, ale są też i takie, które tych oszczędności nie mają.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: W miniony wtorek odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i reprezentantów protestujących egzaminatorów. Jak się dowiedzieliśmy wiceminister Rafał Weber stanowczo wykluczył możliwość podniesienia stawek opłat za egzaminy państwowe jako elementu mogącego poprawić kondycję finansową word-ów. Poproszę o stanowisko Pani Dyrektor w tej kwestii.

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Bez podwyżek opłat za egzaminy, przy obecnie rosnących kosztach, nie ma mowy o dobrej kondycji finansowej WORD!

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jak wobec powyższego postrzega Pani przyszłość word-ów?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Bardzo źle, małe Ośrodki nie utrzymają się! Duża ilość Oddziałów Terenowych generuje dodatkowe koszty. Utrzymanie systemu informatycznego SI WORD zarządzającego egzaminami jest kosztowne, niezależnie od ilości egzaminowanych osób. Rosnące ceny paliw, koszty zakupu, naprawy i utrzymania pojazdów egzaminacyjnych, utrzymanie i naprawy placów manewrowych, remonty budynków czy zużycie materiałów oraz amortyzacja i oczywiście wynagrodzenia - to stałe koszty, które ponosi WORD, również niezależnie od ilości osób egzaminowanych.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy standard jakości usług świadczonych przez ośrodki uda się utrzymywać w kontekście wzrostu kosztów i jednoczesnego spadku przychodów?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: O spadku jakości naszej pracy nie może być mowy i myślę, że wypracujemy wspólne stanowisko. Dojdziemy do porozumienia. Nie wyobrażam sobie, aby w tak ważnej kwestii jaką jest bezpieczeństwo nas wszystkich, doszło do jakichkolwiek zaniedbań. Wspólna praca OSK i WORD nad osobą, która ma wyjechać do ruchu drogowego jest bardzo ważna i potrzebna. Niestety nadal ciągle dużo zdarzeń drogowych. Wysoki standard szkolenia plus egzamin, który weryfikuje umiejętności kandydata na kierowcę jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Statystyki mówią same za siebie, że najwięcej wypadków jest wśród młodych kierowców - w wieku 18-24 lata. Właśnie wtedy najczęściej decydujemy się na jazdę samochodem.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jakiego rzędu wynagrodzenia powinni otrzymywać dziś egzaminatorzy, a jaką otrzymują?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Porównując dzisiejsze zarobki egzaminatorów do tych sprzed kilku lat, odpowiem tak: egzaminator I stopnia (czyli ten, który posiada uprawnienia do egzaminowania wszystkich kategorii prawa jazdy), zachowując równowagę powinien zarabiać na poziomie 16 000,00 - 19 000,00 zł. Dużo? A dlaczego tyle? Już odpowiem: ponieważ we wrześniu egzaminatorzy z najwyższym stażem pracy przekraczali limit 30-krotności w opłacaniu składek na ZUS. Dzisiaj, aby to osiągnąć taki poziom trzeba zarabiać tyle ile wymieniłam powyżej! A jaki jest stan obecny? Na dzień dzisiejszy te zarobki są o prawie połowę niższe!

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Dlaczego nie wszyscy egzaminatorzy mogą przeprowadzać egzaminy w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień? Czy wpływa to na rozwój ich kwalifikacji?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Zacznijmy od tego, że nie wszyscy chcą egzaminować w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień do egzaminowania. W WORD w Lublinie dodatkowe kategorie wyznaczane są cyklicznie, tak aby dany egzaminator miał możliwość egzaminowania zgodnie ze wszystkimi posiadanymi uprawnieniami.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy WORD-y stać na podwyżki płac dla egzaminatorów?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: W obecnej sytuacji finansowej, ze względu obowiązujące - niskie stawki opłat za egzamin i wysokie koszty utrzymania WORD wraz z jego Oddziałami oraz ODTJ chcemy utrzymać stabilność finansową. Nie stać nas na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, choć jak słyszymy, wszyscy wokół je otrzymują. Ostatnie dane GUS mówią o 13% podwyżkach płac.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Na wstępnie ustaliłyśmy, że w WORD Lublin pracuje Pani od początku istnienia placówki. Decydenci uzasadniając decyzję powołania word-ów, mówili o potrzebie poprawy jakości procesu egzaminowania, z drugiej wsparciem działań na rzecz poprawy BRD. Czy z perspektywy prawie 25. lat funkcjonowania (w przyszłym roku okrągły jubileusz) założony cel jest realizowany? W sposób wystarczający?

Odpowiada Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie: Prawie 25 lat to jednak dużo! To aż ćwierć wieku! W mojej ocenie powstanie WORD było dobrym zamysłem, gdyż umożliwiło prowadzenie egzaminów na wysokim poziomie. Proces egzaminowania jest przejrzysty (możliwość kontroli - kamery). Wiele osób mówi, że wprowadziłoby inny system egzaminowania, lecz nie proponuje konkretnych rozwiązań. Podkreślmy, że istnienie WORD-ów w obecnej strukturze i miejscu - z mojej perspektywy pracy (czyli pod różnymi zarządami) - jest najlepsze z możliwych. W dzisiejszej - trudnej sytuacji finansowej - ciężko pracujemy, aby włączać się w proces dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dodatkowo WORD w Lublinie ma z jednej strony szczęście, a z drugiej dodatkowy koszt - posiadając ODTJ. Tu ostatecznie kształtujemy umiejętności kierowców, a robimy to z ogromną satysfakcją, zaangażowaniem i pasją. Szkoda, że przez ograniczoną ilość funduszy nie możemy dotrzeć do każdego kierowcy. Ci, którzy skorzystali z oferty mówią że jesteśmy najlepsi!

Każda złotówka zostawiana w WORD oglądana jest kilka razy. Jesteśmy oszczędni. Każdą złotówką chętnie chcielibyśmy się dzielić, gdybyśmy ją mieli. Wystarczy przeczytać komentarze na naszym Facebooku, które mówią o konieczności i potrzebie szkolenia kierowców. Żadna przeszkolona przez nas osoba nie powiedziała, że szkolenie było jej niepotrzebne a wręcz wskazywała na konieczność takiego szkolenia dla wszystkich. Wykłady czy zajęcia prowadzone przez naszych egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy są prowadzone w sposób obrazowy i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. W naszej dziedzinie postrzegani jesteśmy jako eksperci.

Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę.

Pytała Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS