Przegląd prasy

Małopolska w raporcie Banku Światowego i International Transport

25 lipca 2022

Małopolska w raporcie Banku Światowego i International Transport
(fot. PIXABAY)

Pod koniec czerwca ukazał się raport z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – „Safe System” (Bezpieczny System) przygotowywany przez Bank Światowy [kliknij] wraz z International Transport Forum ITF / OECD [kliknij]. 

Raport dotyczy najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z całego świata. Wszystkie organizacje na całym świecie oraz wytyczne brd przez nie opracowane (ONZ, WHO, Komisja Europejska, Narodowe Programy BRD, Wojewódzki Program BRD dla Małopolski na lata 2021-2030) promują systemowe podejście do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpieczny system zakłada połączenie działań z zakresu infrastruktury, pojazdów, zarządzania prędkością, działań ukierunkowanych na zmiany postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz na działania w obszarze pomocy powypadkowej. Tylko działania realizowane jednocześnie w tym samym czasie, zsynchronizowane i połączenie różnych obszarów bezpieczeństwa ruchu drogowego zapewniają odpowiedni efekt i przełożenie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. System zakłada, że śmierć i poważne obrażenia w wyniku wypadków drogowych są niedopuszczalne. Safe System traktuje priorytetowo eliminację wypadków, które skutkują śmiercią i poważnymi obrażeniami. Podejście zakłada również, że ludzie popełniają błędy. Ludzie popełniają błędy i podejmują decyzje, które mogą prowadzić do wypadków lub przyczynić się do ich powstania, ale system transportu można zaprojektować i obsługiwać tak, aby uwzględniał pewne rodzaje i poziomy ludzkich błędów oraz pozwalał uniknąć śmierci i poważnych obrażeń w razie wypadku. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności człowieka za to, co robi i jak przygotowany jest do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Co ważne, system zakłada także wspólną odpowiedzialność. Wszyscy interesariusze - w tym rządy wszystkich szczebli, instytucje, organizacje non-profit, naukowcy i ogół społeczeństwa - mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ofiarom śmiertelnym i poważnym obrażeniom na naszych drogach. Należy używać proaktywnych narzędzi do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem w systemie transportowym.

Raport Banku Światowego z zakresu „Bezpiecznego Systemu” zawiera po 2-3 przykłady dobrych praktyk z wdrożenia bezpiecznego systemu z każdego kontynentu. Z Europy jako przykład do naśladowania w tym zakresie wybrano Małopolskę oraz konkretnie działania członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwie Małopolskim [kliknij].

Chodzi o projekt „Bezpieczeństwo pieszych wspólną odpowiedzialnością” opisujący działania członków Rady w zakresie poprawy infrastruktury, zarządzania prędkością, doświetleń przejść dla pieszych w Małopolsce, działań prewencyjnych, edukacyjnych i powypadkowych w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na podstawie badań i szczegółowych analiz oraz identyfikacji problemu dot. bezpieczeństwa pieszych w Małopolsce, wdrożono jednocześnie (w latach 2019-2021):

1. doświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich rodzajach dróg w regionie,

2. obniżenie ograniczenia prędkości do 50 km/h przed wszystkimi przejściami dla pieszych na drogach wojewódzkich i krajowych,

3. działania prewencyjne oraz kampanie edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pieszych,

4. wdrożono działania dla ofiar wypadków drogowych - pomoc psychologiczną i opiekę powypadkową w regionie.

Wszystkie działania były monitorowane, ewaluowane oraz koordynowane w ramach MWRBRD. Działania te zostały skoordynowane przez większość członków Rady, ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego, Radia Kraków, stowarzyszenia  Przejście oraz Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych FEVR.

Podczas Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (25-27 maja br.) Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ogłosił, że w najbliższym Raporcie Banku Światowego / ITF i OECD działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały wyróżnione jako jedne z nielicznych tego typu w Europie.  W raporcie opisano tzw. studium przypadku wraz z etapami wdrożenia projektu, problemami na które natrafiono w trakcie oraz sposobami ich rozwiązania.

Antonio Avenoso złożył gratulacje za spójne działania w Małopolsce na rzecz poprawy brd na ręce Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a zarazem wicemarszałka Małopolski, Łukasza Smółki.

Źródło: Małopolska Wojewódzka Rada BRD