Rozmowy

Egzaminatorzy czekają do końca września. Tymczasem wrócili do pracy

19 września 2022

Egzaminatorzy czekają do końca września. Tymczasem wrócili do pracy
(od lewej) Wiesław Kubowicz, Komitet Egzaminatorów RP; Sławomir Rutkowski, Związek Zawodowy Pracowników WORD; Marcin Augustowski, egzaminator niezależny; Tomasz Dziuganowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Wojciech Dusza, Komitet Egzaminatorów RP; Marek Kąkolewski, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego; Jacek Rajkowski, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Ośrodków Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Innych Podmiotów; Danuta Nowak, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa (fot. Jolanta Michasiewicz)

17 września br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez przedstawicieli protestujących egzaminatorów oraz reprezentantów związków zawodowych branży. Wbrew oczekiwaniom ogłoszono wspólny apel o powrót do pracy w oczekiwaniu na propozycję rozmów z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury. Ta kolejna propozycja i czas oczekiwania ma trwać do końca września.

Oddolna akcja protestacyjna egzaminatorów trwa od 4 lipca, w tym czasie doszło do dwóch spotkań i rozmów w resorcie infrastruktury. Stronę rządową reprezentował wiceminister Rafał Weber z pracownikami. Egzaminatorów:

Tomasz Dziuganowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Sławomir Rutkowski, szef związku zawodowego OZZP WORD; Marcin Augustowski; egzaminator niezrzeszony; Wojciech Dusza, przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP; Wiesław Kubowicz, przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP. 5 września rozmowy zostały zerwane. Dziś egzaminatorów wspierają przedstawiciele organizacji związkowych działających w ośrodkach egzaminowania: Solidarność 80, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników WORD, Międzyzakładowa organizacja związkowa, związku zawodowego pracowników word, osk i innych podmiotów. Ich udział doprowadził do przygotowania wspólnego planu dalszych działań, w tym także - wobec braku porozumienia - zorganizowania legalnego strajku generalnego.

- Szanowni Państwo, w tym momencie zawiązuje się ponadorganizacyjne przedstawicielstwo środowiska egzaminatorów. Mamy za sobą przedstawicieli trzech najważniejszych central związkowych w Polsce. Ich ludzie są w większości word-ów w Polsce. To jest bardzo ważny moment. Wszyscy egzaminatorzy od tego momentu idą w jednym szeregu. To jest ostatnia „żółta kartka” dla Ministerstwa Infrastruktury. Jeżeli nasi przedstawiciele nie zostaną zaproszeni do Ministerstwa do końca tego miesiąca i nie dojdzie do konstruktywnej rozmowy, która będzie miała na celu doprowadzenie do porozumienia, będziemy musieli - z pomocą Związków - wszcząć procedurę sporu zbiorowego. Spór zbiorowy będzie prowadził do strajku generalnego egzaminatorów oraz pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Będzie to wiązało się z paraliżem systemu egzaminowania w Polsce - informował przybyłych dziennikarzy Wojciech Dusza. Apelował: - Wzywamy Ministerstwo do konstruktywnej rozmowy. (…) Na tą chwilę chciałbym zaapelować do wszystkich egzaminatorów, by rozważyli możliwość powrotu do pracy od poniedziałku.

Z ostatniej chwili: Według naszej wiedzy - w dniu dzisiejszym egzaminatorzy wrócili pracy z kandydatami na kierowców. Egzaminy w zasadzie odbywają się bez zakłóceń. (jm)