Przegląd prasy

Dyrektorzy piszą do Ministra

16 września 2022

Dyrektorzy piszą do Ministra
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Janusz Stachowicz, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD skierował do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury pismo z prośbą o spotkanie w związku z trwającą akcją protestacyjną środowiska egzaminatorów. - Bardzo prosimy o pilne spotkanie zanim protest wywoła nieodwracalne, długofalowe skutki dla całego kraju, w tym niepokój i niezadowolenie społeczne związane z niepewną sytuacją i brakiem możliwości uzyskiwania uprawnień.

Uzasadniając prośbę reprezentujący dyrektorów WORD w Polsce pisze o nasilających się protestach ocenia: - Nie ulega wątpliwości, że protest egzaminatorów ma charakter dynamiczny. Zwiększa się liczba ośrodków, w których dochodzi do odwoływania znacznej części zaplanowanych egzaminów lub całkowitego ich zaniechania. A co najistotniejsze podkreśla wagę sytuacji pisząc: - Sytuacja finansowa części ośrodków jest na tyle zła, że kilka z nich ma zagrożoną płynność finansową i eskalacja protestu zagraża ich dalszemu istnieniu. Skutkować to może zamknięciem procesu egzaminowania. Dyrektorzy zapraszają Ministra, ale także deklarują podjęcie rozmów w każdym terminie.

Tymczasem rozpoczęty 4 lipca br. oddolny protest egzaminatorów trwa, media już donoszą, iż szykuje się strajk generalny. Z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, że związki zawodowe są właśnie w trakcie zawiązywania komitetu strajkowego. Przedstawiciele egzaminatorów także deklarują gotowość do rozmów w każdej chwili. (jm)