Rozmowy

Kompetencje instruktora i brd

30 kwietnia 2021

Kompetencje instruktora i brd
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ pt. „Pożądany profil instruktora nauki jazdy”. On-line - 29. kwietnia 2021 r. [kliknij] (od lewej góra): Marek Górny, Karol Kreft, Bogdan Oleksiak, Renata Bielecka, Andrzej Markowski, Bożenna Chlabicz, Tomasz Matuszewski, Mariusz Sztal, Andrzej Szope (fot. screen)

W dniu wczorajszym - 29 kwietnia, odbyła się DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ zatytułowana: „POŻĄDANY PROFIL INSTRUKTORA NAUKI JAZDY”. Spotkanie niezwykle ważne i interesujące dla środowiska instruktorów i wykładowców nauki jazdy. Obecny w debacie Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, poinformował o podjętych przez resort pracach nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Paneliści bardzo szeroko odnieśli się do tytułowej kwestii. Wszystkie wystąpienia szczegółowo omówimy w odrębnych publikacjach.

29 kwietnia odbyła się kolejna w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt. „POŻĄDANY PROFIL INSTRUKTORA NAUKI JAZDY”, debata tym razem poświęcona zagadnieniom dotyczącym środowiska instruktorów nauki jazdy. Postawionych zostało wiele istotnych kwestii, pojęta próba odpowiedzi na nie. Mówiono o ogromnym zapotrzebowaniu rynkowym na instruktorów nauki jazdy; o zmianie pokoleniowej; o atrakcyjności zawodu; o pożądanej sylwetce przedstawiciela osób wykonujących ten zawód; ale też rzeczowo, konkretnie i odważnie zdiagnozowano rzeczywistość itd. itd. Dokonana została precyzyjna ocena kondycji środowiska. Postawiono wiele konkretnych wniosków pamiętając o kwestii zasadniczej - choć jak to podkreślali organizatorzy - sformułowanej przewrotnie: - Czy i w jakim stopniu kompetencje instruktora nauki jazdy wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Gościem specjalnym był Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Przekazał niezwykle ważną dla środowiska oraz dla podejmowanych w debacie kwestii informację o podjętych przez resort pracach nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Celowość planowanych zmian legislacyjnych uzasadniał wskazując, iż szkolenie i egzaminowanie to bardzo ważna sprawa dla wszystkich nas - uczestników ruchu drogowego. Ocenił, iż proces szkolenia jest równie ważny, a może nawet ważniejszy niż egzaminowanie. Stąd potrzeba poprawienia systemu szkolenia kandydatów na bezpiecznych kierowców. Zapowiedział poprawienie rynku szkoleń nawet kosztem zmniejszenia ilości ośrodków szkolenia. Zaapelował do podjęcia dyskusji nad wstępnie zaproponowanymi regulacjami.

Prowadząca debatę - Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym do udziału zaprosiła:

- Renatę Bielecką, dyrektor Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Lublinie;

- Marka Górnego, instruktora nauki jazdy (Kraków), wykładowcę, autora podręczników metodycznych dla instruktorów oraz dla kierowców;

- Karola Krefta - instruktora nauki jazdy, właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców „JANKAR” w Redzie, propagatora bezpieczeństwa na drogach, członka Polskiego Klastra Edukacyjnego (PKE);

- Andrzeja Markowskiego, psychologa transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych (Brwinów), wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, członka PKE;

- Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Warszawie;

- Andrzeja Szope, właściciela i kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców „LINIA SZKOLENIA” w Warszawie, członka PKE;

- Mariusza Sztala, instruktora nauki jazdy, współwłaściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców „IntroHL” z Warszawy, b. egzaminatora, eksperta brd, członka PKE;

Organizatorami wczorajszej debaty, ale także całego ich cyklu są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, portal L-INSTRUKTOR oraz tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS.

Patronujący medialnie DYSKUSJOM NA RATUSZOWEJ redakcje tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR przygotują i sukcesywnie będą publikowały szczegółowe omówienia - łącznie z uwagami obserwatorów debaty (czat, media społecznościowe, korespondencja redakcyjna) - wystąpień. Apelujemy też o zgłaszanie wypowiedzi i wniosków, z nich wszystkich stworzymy katalog postulatów i propozycji, o który apelował przedstawiciel resortu i właśnie do Ministerstwa Infrastruktury wspólnie stworzony dokument zostanie przesłany. (jm)

K o n t a k t:

Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS: tygodnik@prawodrogowe.pl oraz

portal L-INSTRUKTOR – redakcja@L-INSTRUKTOR.pl