Rozmowy

Minister Rafał Weber oczekiwanym Gościem DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ

13 maja 2021

Minister Rafał Weber oczekiwanym Gościem DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ
Sejm RP. 24.2.2021, posiedzenie plenarne – przemawia Rafał Weber w imieniu resortu infrastruktury [kliknij – wystąpienie ministra godz. 11.47] (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)

O celach jakie przyświecały pracom nad tzw. ustawą hulajnogową w Sejmie 24. lutego br. mówił przedstawiciel resortu infrastruktury - Rafał Weber. Minister wyraził zainteresowanie dzisiejszą debatą w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Jeżeli harmonogram dnia pozwoli weźmie w niej udział. Czekamy, tymczasem poniżej fragmenty z przywołanego wystąpienia sejmowego.

24. lutego br. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911 [kliknij]) trafił pod obrady plenarne Sejmu RP. Odbyło się pierwsze jego czytanie podczas którego Rafał Weber, wiceminister resortu infrastruktury następująco uzasadniał potrzebę uchwalenia takiej regulacji [kliknij – wystąpienie ministra godz. 11.47]: - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który jest zawarty pod numerem druku nr 911, reguluje kwestie poruszania się hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego napędzanymi elektrycznie. Na ulicach dużych miast - szczególnie wtedy kiedy dopisuje pogoda - ma to miejsce w szczególności od dwóch lat, mamy do czynienia ze szczególnie dużą ilością osób, które korzystają z e-hulajnóg. W obecnej chwili nie ma zasad, które określałyby to jak i gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną. Taki stan rzeczy powoduje niekontrolowane zachowania użytkowników tych urządzeń. Zachowania, które bardzo często są niebezpieczne dla innych użytkowników dróg, szczególnie dla pieszych. Dlatego nadrzędnym celem Ministerstwa Infrastruktury - przy pracach nad tą ustawą - jest zabezpieczenie pieszych i spowodowanie, aby piesi czuli się na chodnikach bezpiecznie i byli pewni, że mają prawo do swobodnego, nieskrępowanego, nieograniczonego korzystania z chodników. To użytkownik e-hulajnogi będzie zobowiązany przepisami tej ustawy i będzie się musiał do nich dostosować. Natomiast drugim celem jest pozwolenie na to, aby użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogli z nich korzystać w miarę swobodnie, ale pod pewnymi warunkami.

Te cele chcemy osiągnąć kwalifikując e-hulajnogi a także inne napędzane w elektryczny sposób urządzenia jako pojazdy. To zasadnicza kwestia, bowiem kierujący pojazdem musi spełnić ściśle określone obowiązki, a także dotyka go szereg zakazów. (…). O szczegółowych rozwiązaniach będziemy mówili dziś w trakcie DEBATY NA RATUSZOWEJ. Zapraszamy do udziału:

ZOOM - webinar ID: 838 0873 0333, hasło: Ratuszowa)

FACEBOOK – transmisja (www.facebook.com/prawodrogowe)

Opieka techniczna: Grupa IMAGE.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. (jm)