urządzenie wspomagające ruch
Elżbieta Wiśniewska. Wzrośnie niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów!
Rozmowy

Elżbieta Wiśniewska. Wzrośnie niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów!

22 lutego 2021

Redakcja poprosiła o głosy w dyskusji nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 911). Przypomnijmy procedowanie rozpocznie się już na najbliższym – środowym posiedzeniu Sejmu RP. Dziś dr Elżbieta Wiśniewska – rowerzystka. 

To chyba jedyny możliwy kompromis
Rozmowy

To chyba jedyny możliwy kompromis

19 lutego 2021

W środę (24. lutego) rozpocznie się 26. posiedzenie Sejmu RP. To także otwarcie procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W pierwszym czytaniu projekt - przedłożony przez resort infrastruktury - ma uzasadniać minister. Czekamy na głosy w dyskusji (tygodnik@prawodrogowe.pl )

Uto i inne w porządku dziennym posiedzenia Sejmu
Legislacja

Uto i inne w porządku dziennym posiedzenia Sejmu

11 lutego 2021

Kancelaria Sejmu RP opublikowała porządek dzienny 26. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na dni 24 i 25 lutego 2021 r. Już pierwszego dnia obrad plenarnych ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911). Uzasadnienie ma przedstawić minister infrastruktury.

Status rolkarzy wydaje się oczywisty
Legislacja

Status rolkarzy wydaje się oczywisty

8 lutego 2021

W ubiegłym roku poseł Paweł Szramka pytał ministra infrastruktury o zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które uregulują status rolkarzy, sugerował nawet wprowadzenie stosownej definicji. Dziś już wiemy jak rząd chce uregulować podjętą problematykę.

Druk 911. Projekt skierowany pod obrady Sejmu. A u innych
Legislacja

Druk 911. Projekt skierowany pod obrady Sejmu. A u innych

3 lutego 2021

28. stycznia br. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu RP. Dziś jest mu już nadany numer druku sejmowego – druk nr 911 oraz z dniem wczorajszym został skierowany do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. Najbliższe – jak to wynika z terminarza posiedzeń – wyznaczono na 24 i 25 lutego 2021. 

Projekt dot. uto trafił do Sejmu
Legislacja

Projekt dot. uto trafił do Sejmu

29 stycznia 2021

Do Sejmu RP trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch  na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Zmiany dotyczą ustaw: Prawo o ruchu drogowym; Kodeksu wykroczeń; o kierujących pojazdami.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. UTO
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. UTO

27 stycznia 2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt zostanie przesłany do Sejmu RP, gdzie rozpocznie się procedowanie nowelizacji. Przestrzenie ruchu drogowego będą współdzielone po nowemu. Jest szansa, iż wiosną regulacje będą obowiązywały.

Andrzej Grzegorczyk. Jak skutecznie poinformować o zmianach?
Rozmowy

Andrzej Grzegorczyk. Jak skutecznie poinformować o zmianach?

23 stycznia 2021

Czy proponowane zmiany zasad korzystania z UTO i urządzeń wspomagających ruch poprawią nasze bezpieczeństwo na drogach? Punktem wyjścia do proponowanych zmian są nie tylko oczekiwania społeczne, ale przede wszystkim niechlubna statystyka wypadków drogowych z udziałem niechronionych użytkowników dróg.

Warunki techniczne hulajnóg, uto, urządzeń wspomagających ruch
Legislacja

Warunki techniczne hulajnóg, uto, urządzeń wspomagających ruch

19 stycznia 2021

Ogłoszony projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym reguluje kwestie statusu prawnego hulajnóg, uto czy urządzeń wspomagających ruch, ich użytkowników, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu nimi, dopuszczalnej ich prędkości, uprawnień do kierowania (w tym minimalnego wieku). Zaproponowana regulacja wprowadza także dwa przepisy przejściowe dotyczące ich nowych warunków technicznych.

Nowy projekt tzw. ustawy uto. Pojawiły się urządzenia wspomagające ruch
Legislacja

Nowy projekt tzw. ustawy uto. Pojawiły się urządzenia wspomagające ruch

13 stycznia 2021

Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury 5 stycznia br. przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) prosząc o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą. Jak się dowiadujemy projekt ten (opatrzony datą 4 stycznia 2021 r.) był przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych oraz został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.