Rozmowy

Mówi Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców OSK

23 marca 2023

Mówi Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców OSK
Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców (fot. Jolanta Michasiewicz)

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS rozmawia z Wacławem Ochotą, prezesem Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców. Jakie cele stawia sobie organizacja? Jakie działania podejmuje? Zachęcamy do lektury.

Pytanie: Ośrodki szkolenia kierowców, prowadzący je przedsiębiorcy wreszcie mają swoich reprezentantów, powołaliście Państwo Związek Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców. Kiedy został powstał?

Odpowiada Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców: O powołaniu takiej organizacji myśleliśmy już od kilku lat, po cyklu długich rozmów i spotkań, w Tęgoborzy grupa inicjatywna powołała komitet założycielski. Opracowaliśmy statut i przygotowaliśmy dokumenty do rejestracji sądowej. Czyli Związek Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców (ZPOSK) z siedzibą w Tęgoborzy powstał 25 maja 2022 r. Następnie - 18 sierpnia został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie (KRS 0000987034). Na siedzibę Związku lokalu użyczył nam Piotr Litwiński - właściciel Akredytowanego Ośrodka Szkoleniowego w Tęgoborzy. Czyli nasz adres brzmi - ul. Św. Krzysztofa 5, 33-312 Tęgoborze.

ZPOSK to organizacja zrzeszająca pracodawców sektora szkolenia kierowców, prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie ośrodka szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców, też ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Pytanie: Czyli potencjalnie jak dużego grona zainteresowanych jesteście reprezentantem?

Odpowiada Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców: Jesteśmy młodym i nowym Związkiem, ale w naszych szeregach są duże, wiodące ośrodki szkolenia kierowców i SUPER OSK z terenu całego kraju. Tak więc jest to mocna grupa właścicieli OSK, którzy od lat działają w branży szkoleniowej, którzy nie cofają przed ciężką pracą, mają znaczące doświadczenie w działalności społecznej. Jestem przekonany, że zainteresowanie przynależnością do naszego Związku będzie pokaźne. Dziś, w branży szkoleniowej nie dzieje się najlepiej, a wręcz przeciwnie - następuje upadek małych ośrodków i właśnie jako Związek musimy i będziemy walczyć o szybkie procedowanie nowych ustaw i rozporządzeń, o szeroką konsultację, o prawo do opiniowania tak ważnych kwestii jak choćby cena minimalna. Chcemy utrzymać szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na wysokim poziomie. Będziemy dążyli, aby wzrastała jego jakość, aby szkolenia kończyli bezpieczni i odpowiedzialni kierowcy.

Pytanie: Proszę zaprezentować władze organizacji?

Odpowiada Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców: We władzach organizacji zasiedli doświadczeni przedsiębiorcy branży szkoleniowej:

Prezes - Wacław Ochota;

Członkowie Zarządu - Dagmara Romanowicz, Kamil Pijanowski, Jeremiasz Ptaszkowski, Mirosław Krupa;

Rada Związku - Jerzy Wojtanowicz, Janusz Nowak, Jan Kowal.

Pytanie: I jeszcze raz wrócę do wiodącej kwestii podstawowej - celu i zakresu działania.

Odpowiada Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców: Celem powstałej organizacji jest ochrona praw i interesów (w tym gospodarczych) zrzeszonych członków wobec, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz stawianie na szkolenie młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stawiamy również na szkolenie naszych załóg pracowników administracji, wykładowców i instruktorów. Szczególną uwagę przykładamy do tworzenia warunków dot. funkcjonowania i rozwoju systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w Polsce.

Pytanie: Jutro w Jastrzębiej Górze spotykacie się. Jeżeli to możliwe proszę kilka zdań jakie kwestie będziecie chcieli podjąć?

Odpowiada Wacław Ochota, prezes Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców: 24 marca br. o godz. 18:00 w Jastrzębiej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie ZPOSK. W wydarzeniu udział wezmą członkowie organizacji. Naszym oczekiwanym Gościem będzie pani Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. To debata poświęcona tematom niezwykle ważnym dla naszego środowiska szkoleniowego. Będziemy chcieli poruszyć aktualne kwestie egzaminowania kandydatów na kierowców, np. zapytamy czy w przyszłości będzie możliwość egzaminowania samochodem osobowym (kat. B) z automatyczną skrzynią biegów bez wpisu kodu do prawa jazdy? W jakim zakresie zostały uwzględnione zgłaszane postulaty branży odnośnie kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych? Na jakich pojazdach będą odbywać się egzaminy na kat. C+E (ciągniki samochodowe)? Jesteśmy zainteresowani wszelkimi zmianami, które przygotowuje dla nas resort infrastruktury.

Będzie to również sprawdzian dla mijających dziesięciu miesięcy pracy Zarządu, odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania.

Dziękuję za rozmowę. Pytania zadała: Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS