Przegląd prasy

Już zarejestrowane: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie

24 marca 2023

Już zarejestrowane: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy (od lewej) Tomasz Pacek, Adam Bernard, Adam Goss, Piotr Jaszewski (fot. OSITJ)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy (OSITJ) z siedzibą w Warszawie powstało z inicjatywy ludzi wykonujących ten zawód i czynnie zaangażowanych we wszelkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wpisane do rejestru - 10 marca 2023 r.

- Dostrzegliśmy potrzebę powstania organizacji reprezentującej interesy nie tylko samych instruktorów techniki jazdy, ale też prowadzącej merytoryczny dialog z Ministerstwem Infrastruktury, organami ustawodawczymi oraz innymi instytucjami i partnerami na tematy związane z szeroko pojętym ruchem i transportem drogowym. Chcemy być silną, odpowiedzialną organizacją biorącą udział w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - informują członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie. Dodają: - Mamy zdefiniowane aspekty legislacyjne wymagające pilnych korekt, a także pozaustawowe plany edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zamierzamy brać udział i czynnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych, seminariach, konferencjach, szkoleniach, a także sami takie wydarzenia inicjować. Planujemy podjąć i rozwinąć współpracę z Partnerami zagranicznymi. Powołany skład Zarządu jest odzwierciedleniem bardzo szerokiego spectrum spraw, którymi chcemy się zajmować. I apelują: - Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do kontaktu, e -mail: biuro@ositj.pl

Skład Zarządu OSITJ:

Adam Bernard - Prezes Zarządu: Ekspert ds. BRD i szkoleń. Autor programów szkoleń, które osobiście wdrażał podczas wielu lat prowadzenia szkoleń z bezpiecznej jazdy, eko jazdy i jazdy defensywnej dla pracowników firm prywatnych, korporacji, sektora budżetowego, służb mundurowych oraz dla osób prywatnych. Posiada również doświadczenie sportowe, ścigał się przez 5 lat w rajdach amatorskich i prowadził potem szkolenia w tym zakresie. Wielokrotnie występował w mediach: w telewizji, radiu, prasie - jako specjalista od BRD, instruktor techniki jazdy i motocyklista. Obecnie Dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault, ale nadal w czasie wolnym pozostaje czynnym instruktorem techniki jazdy.

Adam Goss - Wiceprezes Zarządu: Od prawie 20 lat związany z branżą szkoleniową. Założyciel i konsultant pierwszych w Polsce Ośrodków Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. Ekspert BRD, autor wielu publikacji, wystąpień i inicjatyw ustawodawczych, uczestnik sejmowych i senackich prac legislacyjnych. Instruktor nauki i techniki jazdy. Wyróżniony przez Ministra Infrastruktury odznaką „Zasłużony dla transportu RP”. Obecnie Zastępca dyrektora ds. szkoleń Tor Modlin sp. z o.o.

Piotr Jaszewski - Członek Zarządu: Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu szkoleń motocyklowych i samochodowych, pasjonat motoryzacji oraz były zawodnik motocyklowy sportów terenowych enduro. Instruktor techniki jazdy, wieloletni konsultant BRD, ekspert z zakresu techniki i taktyki jazdy oraz organizator szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki i techniki jazdy. Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji zdarzeń drogowych, Biegły Krajowej Administracji Skarbowej. Pomimo swoich aktualnych obowiązków nadal czynny instruktor, szczególnie w zakresie kategorii motocyklowych.

Tomasz Pacek - Członek Zarządu: Czynny instruktor techniki jazdy. Instruktor jazdy sportowej PZM. Pilot i kierowca rajdowy. Przez szereg lat przebywał za granicą zbierając doświadczenia sportowe, szkoleniowe i organizacyjne. Posiada międzynarodowe uprawnienia Master Instructor Drivetech International.