Rozmowy

Niezmiennie w obronie godności zawodu egzaminatora

2 stycznia 2023

Niezmiennie w obronie godności zawodu egzaminatora
Wojciech Dusza, egzaminator, Komitet Egzaminatorów RP (fot. ze zbiorów Autora)

Komitet Egzaminatorów RP do koleżanek i kolegów egzaminatorów. Podziękowania, życzenia, ale też zapowiedź obecności w branży. - Jesteśmy głęboko przekonani, że rozmowy z samorządowcami będą merytoryczne i owocne - deklaruje w imieniu Komitetu Wojciech Dusza.

Koleżanki i koledzy!

Egzaminatorzy!

W imieniu własnym oraz całego grona Komitetu Egzaminatorów RP chciałbym serdecznie podziękować Wszystkim Egzaminatorom biorącym czynny udział w akcjach protestacyjnych. Wasze zaangażowanie i zdecydowana postawa pozwoliły dokonać niemożliwego. Gdyby ktoś zapytał w 2021 roku, czy może zatrzymać się większość WORD-ów, każdy powiedziałby, że to nie jest możliwe. Pokazaliście, że może być inaczej! Oczywiście nie cieszy nas fakt samego zatrzymania WORD-ów, gdyż powodem tego była ignorancja głosu naszego środowiska przez Ministerstwo Infrastruktury a to, że potrafiliśmy pokazać jedność w słusznej sprawie. Zaznaczyliśmy naszą obecność w krajowym systemie uzyskiwania uprawnień oraz udowodniliśmy naszą wartość, z którą należy się liczyć. Wbrew nielicznym malkontentom, nasze działania przyniosły zmiany w przepisach prawa. I to jest wartość, której nikt nam już nie odbierze.

Czujność naszego zespołu nie pozwoliła zaakceptować urągających godności naszego zawodu propozycji MI które tak naprawdę były zasłoną dymną, bo w tajemnicy już wtedy majstrowano przy Ustawie. Tu pragniemy także podziękować przedstawicielom wszystkich Związków Zawodowych za ich zaangażowanie i ogrom pracy włożony w meritum prac związanych z akcją protestacyjną. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca doprowadzi do sensownych zmian bez konieczności radykalnych rozwiązań, do których byliśmy zmuszeni w ubiegłym roku.

Oczywiście przed nami runda druga. Droga ta nie będzie usłana różami. Wytworzenie sensownych aktów prawnych pozwalających na godne życie Egzaminatorom, ale także zapewniające płynność finansową ośrodkom egzaminowania wymagać będzie nie tylko chęci z naszej strony, ale też woli ze strony prawodawcy. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozmowy z samorządowcami będą merytoryczne i owocne. Wszak cel jest wspólny, a Związek Województw już dawno zwracał uwagę na problem pauperyzacji naszego zawodu. Samorządowcy będąc bliżej nas, doskonale rozumieją powagę sytuacji. Dlatego z optymizmem wkraczamy w rok 2023, który miejmy nadzieję przyniesie sensowne i dobre akty prawne które będą służyć tak Egzaminatorom jak i WORD-om.

W nadchodzącym roku chciałbym życzyć Wszystkim Egzaminatorom sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Życzymy Wam i sobie niezachwianej postawy w osiągnięciu założonych celów oraz wiary w siłę naszej grupy zawodowej. Życzymy sobie, by Nasz trud i zaangażowanie były godziwie wynagradzane a każdy dzień dawał radość z pracy.

Z poważaniem,

Wojciech Dusza

KOMITET EGZAMINATORÓW RP