Rozmowy

Obradował Polski Klaster Edukacyjny

16 lutego 2023

Obradował Polski Klaster Edukacyjny
XVIII Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Warszawa, 15 lutego 2023 r. (od lewej): Witold Wiśniewski, prezes Prezydium PKE; dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury; Anna Kieracińska, pełnomocnik dyrektora ds. projektów badawczych w Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji; prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (foto: screen)

Odbyło się XVIII Spotkanie Plenarne członków Polskiego Klastra Edukacyjnego. Do udziału w sesji tematycznej zaproszono przedstawicieli m.in.: Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Zapoznano się z informacją o kontynuowanych pracach nad zmianami w przepisach dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych, o pracach Komisji weryfikacyjnej, o Funduszach Europejskich 2021-2027, o idei powołania sektorowej rady ds. kompetencji w transporcie drogowym.

15 lutego br. odbyło się XVIII Spotkanie Plenarne członków Polskiego Klastra Edukacyjnego. Wydarzenie prowadził Witold Wiśniewski, prezes Prezydium. Zaproszeni Goście i Eksperci sesji tematycznej mówili:

* dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury o planowanych zmianach w przepisach dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców;

* Anna Kieracińska, pełnomocnik dyrektora ds. projektów badawczych w Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji o konkursach finansowanych ze środków publicznych dla MŚP w nowej perspektywie;

* prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego o ładzie kompetencyjnym w transporcie drogowym.

Ponadto uczestniczyli: Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Tomasz Matuszewski - sekretarz Mazowieckiej Rady BRD i z-ca dyrektora WORD w Warszawie, Mirosław Oliferuk, dziekan Korpusu Ambasadorów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, dyrektor WORD w Łomży oraz Bożenna Chlabicz, Andrzej Grzegorczyk i Wojciech Pasieczny - zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS. (jm)