Legislacja

Minister podpisał. Będą dodatkowe lekcje bezpieczeństwa

16 lutego 2023

Minister podpisał. Będą dodatkowe lekcje bezpieczeństwa
W 2021 roku polska policja odnotowała 1 tys. 775 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku od 0 do 14 lat (dane KGP, statystyki za rok 2021) (fot. PIXABAY)

Przed nami już tylko publikacja wypracowanego w Ministerstwie Edukacji i Nauki rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki - przy wsparciu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej [kliknij]. Minister podpisał akt 7 lutego br.

W 2021 roku polska policja odnotowała aż 1 tys. 775 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku od 0 do 14 lat. W wypadkach zginęło 50 dzieci, 1832 odniosło rany. Dla porównania w roku 2020 zginęło 44 dzieci, rannych zostało 1605. W podpisanym właśnie przez ministra edukacji i nauki rozporządzeniu wprowadzona zostaje m.inn. zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika w szkole podstawowej polegającej w szczególności na uzupełnieniu i poszerzeniu treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego, w tym bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zaproponowano i wprowadzono rozszerzenie treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym, również w związku z pojawiającymi się nowymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, wózki rowerowe.

Od roku szkolnego 2023/2024 uczniów klasy IV szkoły podstawowej czekają dodatkowe lekcje bezpieczeństwa, lekcje zasad zachowania w ruchu drogowego jako pasażera, pieszego, rowerzysty, hulajnogisty itd. W kolejnych latach podstawa programowa przyniesie zmiany w klasie V i VI. Do uregulowania pozostaje jeszcze wiele kwestii np. obowiązku posiadania karty rowerowej, obowiązkowych kasków, ochraniaczy na łokcie i kolana i inne. Niebagatelną jest też stosowne szkolenie nauczycieli techniki, opracowanie niezbędnych podręczników itd. (jm)