Rozmowy

Rafał Grodzicki: nasze prawo jest leciwe i bardzo, bardzo skomplikowane, zmieńmy je całkowicie

10 listopada 2022

Rafał Grodzicki: nasze prawo jest leciwe i bardzo, bardzo skomplikowane, zmieńmy je całkowicie
Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. „Zmiany w prawie. Co dalej”. 20.10.2022 [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

W DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ wysłuchaliśmy wielu ważnych opinii w kwestiach zmienionego Kodeksu drogowego. Rafał Grodzicki mówił o konsekwencjach w związku z wprowadzonymi zmianami definicji. Konkluduje, iż skomplikowały one życie wyłącznie i jedynie… ekspertom. Ku rozwadze słyszymy też, że ustawa powinna zostać zmieniona… całkowicie. I nie jest to odosobniona opinia. I ważna puenta o znaczeniu dobrego oznakowanie dróg. Poniżej fragmenty DYSKUSJI, zachęcamy do wysłuchania całości [kliknij].

Pyta Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS [kliknij]: Czy widzi Pan konsekwencje jakie implikuje wprowadzenie zmian w definicjach legalnych ustawy - Prawo o ruchu drogowym?

Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. „Zmiany w prawie. Co dalej”. 20.10.2022 [kliknij] (fot. screen)

Odpowiada Rafał Grodzicki kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator [kliknij]: Od miesiąca obowiązują nowe zapisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zauważyło je 150 tysięcy osób: ekspertów, inżynierów, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i dziennikarzy. Zwykłego kierującego pojazdem w ogóle to nie obeszło, w ogóle tego nie zauwazył i w ogóle nie widać na drodze, że jakiekolwiek zmiany nastąpiły. Ruch odbywa się tak jak odbywał. Drogi są - tak jak były - źle oznakowane. (…) Zlikwidowaliśmy ronda dwupasowe, a tych rond jest dalej 123 tys. 643 w całym kraju. Oczywiście te liczby są żartem, natomiast dla zwykłego użytkownika drogi te zmiany nie miały - na razie - żadnego znaczenia.

Tak jak powiedział Pan profesor Stanisław Gaca - jeżdżenie po drogach powinno być intuicyjne dla każdego kierowcy i od miesiąca nie ma, nie widzę żadnych zmian w procesie egzaminowania i procesie poruszania się po drogach. W obszarze edukacji pewnie już jakieś zmiany nastąpiły, to tam należy nauczyć się definicji.

Pytanie: Czy powinno, czy nie powinno się coś zmienić w ustawie - Prawo o ruchu drogowym?

Odpowiedź: Prawo o ruchu drogowym zmieńmy całkowicie! Popracujmy - jako społeczeństwo, jako fachowcy - nad zmianą całkowitą! Nie może być tak, że w dniu 21. wchodzi ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Gdzie ten biedny kierujący ma szukać zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym? Oczywiście za chwilę będzie akt jednolity do tego prawa. Natomiast twórcy prawa przyzwyczaili się, że robią ustawę - Prawo (…) i do tego dodają „oraz niektórych innych ustaw”. Robi się - użyję tu brzydkiego słowa - bełkot z tego prawa.

Definicje, które zostały wprowadzone 21 września skomplikowały życie specjalistom, nie tym, którzy użytkują drogi, bo większość ludzi - która użytkuje drogi - nie ma „zielonego pojęcia” o definicjach. (…) Popracujmy, aby to Prawo zmienić całkowicie. (…) Potrzebna ta zmiana, nasze prawo jest leciwe i bardzo, bardzo skomplikowane. (…)

Zadanie widzę gdzie indziej - widzę w dobrym oznakowaniu drogi (…). Jadąc na egzaminie i zbliżając się do skrzyżowanie nie mogę zastanawiać się czy to jest skrzyżowanie czy nie. Ono powinno być oznakowane, albo nie. (…). Inżynierowie zrobili swoje - pewnie zrobili dobrze - my się nie musimy na tym znać. Niech nadal budują drogi na poziomie europejskim (…), aby tych bezpiecznych było jak najwięcej. Rzeczywistość jest taka, że w większości przypadków jeździmy po drogach… innej klasy. Rola teraz jest przede wszystkim dla tych, którzy będą zajmować się edukacją. Rola jest przede wszystkim dla zarządów dróg, zarządców ruchu na drodze, bo to oni będą mieli problem, żeby nie wydarzały się rzeczy, żeby nie spotykali się przed sądami, żeby kierowcy nie otrzymywali mandatów za swoją niewiedzę. Kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie powinien wiedzieć, że jest na skrzyżowaniu. Jeżeli jest odwołany znak, to też powinien o tym doskonale wiedzieć. To powinno być intuicyjne. Inżynierowie zrobili swoje, teraz jest nasza rola. (…)

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ, 20 października 2022 r. tytuł: „Zmiany w prawie. Co dalej?”. Uczestnicy spotkania: prowadząca - Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, zaproszeni Goście (od góry): Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel OSK „IntroHL” w Warszawie, b. egzaminator; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej; Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator. Nagranie [kliknij]