Rozmowy

Rekomendacja dla projektu ustawy o samorządzie

20 września 2019

Rekomendacja dla projektu ustawy o samorządzie
Tomasz Matuszewski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Warszawa, 20.9.2019 r. [kliknij]

Tomasz Matuszewski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego instruktorów i Egzaminatorów informując o zakończonych obradach Rady Konsultacyjnej m.inn. zwrócił na uwagę na niezwykle ważną funkcję przyszłego samorządu, jaką jest podnoszenie poziomu branży, który zagwarantuje bezpieczeństwo powiedział: (…) - Dostrzegli tą funkcję jaką samorząd pełni wobec jednej z podstawowych potrzeb - jaką ma każdy z nas - mianowicie potrzeby bezpieczeństwa. W związku z powyższym - widząc tą demokrację, widząc tą poprawę jakości, porządkowanie branży, również rolę jaką samorząd da, aby zwiększyło się ogólnie pojmowane bezpieczeństwo - Rada Konsultacyjna jednogłośnie stwierdziła, iż należy dalej prowadzić prace, a nawet je zintensyfikować, aby samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów mógł jak najszybciej powstać.

***

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Klub Bankowca, Warszawa 17.9.2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W zabytkowych salach Klubu Bankowca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Rada po wysłuchaniu informacji o trwających pracach nad społecznym projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów rekomenduje projekt do dalszych prac oraz konsultacji.

Rada Konsultacyjna powołana została przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym. W skład Rady wchodzą eksperci w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, medycyny, bankowości, ubezpieczeń itd. Nominacje członkom Rady wręczono podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, który odbył się 14 czerwca br. w „Sali pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości. Celem Rady jest opiniowanie działań na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

W czasie posiedzenia Rady w dniu 17 września br. przedstawione zostały informacje o stanie prac redakcyjnych nad projektem ustawy. Omówiono wyniki konsultacji społecznych i dyskusji w środowiskach instruktorów i egzaminatorów. Dyskusja dotyczyła miejsca SZIE w systemie demokratycznego państwa, roli SZIE w podnoszenia bezpieczeństwa obywateli, a także pieczy SZIE nad prestiżem, reputacją i jakością kadr szkolenia kierowców. Dyskutowano także nad izbowością i strukturą samorządu. Rada Konsultacyjna rekomendowała społeczny projekt ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów do dalszych prac oraz konsultacji.

W dyskusji udział wzięli: prof. Alicja Bortkiewicz, prof. Jarosław Buszko, prof. Adam Tarnowski, Maciej Wroński, Mirosław Oliferuk, Mariusz Wasiak, Andrzej Markowski. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Redakcyjnego (Tomasz Matuszewski - przewodniczący, Mariusz Sztal, Monika Folwarczny), zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (Bożenna Chlabicz - prezes, Andrzej Grzegorczyk i Wojciech Pasieczny) oraz przedstawiciele Polskiego Klastra Edukacyjnego (Witold Wiśniewski - przewodniczący, Alicja Gajlewicz). (jm)