Rozmowy

Samorząd zawodowy to nie stowarzyszenie

30 stycznia 2019

Samorząd zawodowy to nie stowarzyszenie
Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Warszawa, 29 stycznia 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W gościnnej siedzibie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Na zaproszenie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym w spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie Komitetu Koordynującego, członkowie sekretariatów zespołów: ds. przeglądu kwalifikacji, ds. przeglądu prawa, ds. innowacji i rozwoju oraz członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Po pierwsze, podsumowano dotychczasowe prace w zespołach, rozmawiano o dotychczasowych spotkaniach z deklarującymi udział w Inicjatywie i oczywiście tymi, którzy nie są jeszcze przekonani. – Musimy się postarać, aby branża zrozumiała, że samorząd zawodowy to nie kolejne stowarzyszenie – podkreślano w trakcie narady.

Po drugie, szczegółowo omówiono niezwykle ważne zagadnienia, które w przyszłości maja trafić do Deklaracji Programowej SZIE. Jak to ocenił jeden z uczestników – To fundament dalszej pracy. Ta Deklaracja to nic innego jak cele naszego samorządu. Rozpoczęto dyskusję, która będzie trwała, a dotyczyła takich spraw jak:

1. Instruktor i egzaminator – zawody zaufania publicznego i ich cechy: wypełniający misję, dobra reputacja, dotrzymywanie standardów, wysoki prestiż, przestrzeganie norm etycznych, zaufanie, rękojmia wykonywania zawodu itd.;

2. Samorząd zawodowy to służba wobec obywateli i własnego środowiska: prawo wyboru przez kandydata na kierowcę i kierowcę, by uczyć się u najlepszych; wychowanie społeczeństwa i aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami – w Polsce i za granicą – w ramach sojuszu dla bezpieczeństwa; cyfryzacja procesów obsługi obywatela itd.;

3. Warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów szkolenia i egzaminowania jest dostosowanie systemu do aktualnych realiów społecznych i drogowych. System musi uwzględniać: nowoczesny program szkolenia; innowacyjność w szkoleniu; merytoryczny nadzór nad szkoleniem; sprawiedliwy egzamin; spójność szkolenia i egzaminowania; współprace między instruktorami i egzaminatorami itd.;

4. Rozwój zawodowy instruktorów i egzaminatorów – potrzeba stworzenia branżowej ramy kwalifikacji w obszarze Polskiej Ramy Kwalifikacji: kwalifikacje teoretyczne, praktyczne i społeczne; ścieżki rozwoju zawodowego; zasady i obowiązki w zakresie szkolenia permanentnego; wymagania w stosunku do wykonujących zawód instruktora lub egzaminatora itd.;

5. Zasadnicze cele i obowiązki samorządu zawodowego w dziedzinie tworzenia prawa: inicjatywy ustawodawcze; konsultacje społeczne; więcej odpowiedzialności, mniej zakazów; więcej świadomości, mniej biurokracji; edukacja prawna społeczeństwa; bieżący audyt i aktualizacja prawa; nowoczesne prawo itd.;

6. Bezpieczeństwo biznesu i stabilizacja zawodowa to ważny element programu działania samorządu zawodowego. Podstawowe cele to zapewnienie godnych warunków pracy i adekwatnych zarobków itd.;

7. Transparentność i demokracja jako cechy samorządu zawodowego. Główne warunki to: demokratyczna struktura organizacji; wybory: proporcjonalne przedstawicieli i bezpośrednie władz; jawna kontrola każdego ogniwa samorządu; nowoczesna, wykorzystująca technologię cyfrową organizacja struktur itd.

Po trzecie, po raz kolejny podkreślono potrzebę skupienia wokół Inicjatywy jak najszerszych grup instruktorów i egzaminatorów.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS, zachęcamy do zadawania pytań: e-mail: biuro@szie.pl oraz redakcja@l-instruktor.pl, tygodnik@prawodrogowe.pl, zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach z uczestnikami Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. (jm)

Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2018 r. Miejsce - sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia Kierowców PIMOT w Warszawie,  poniżej fotoreportaż: