Rozmowy

Seminarium pt.: „Kompetencje w sektorze transportu drogowego”

18 listopada 2022

Seminarium pt.: „Kompetencje w sektorze transportu drogowego”
Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury w trakcie konferencji pt. „Kompetencje w sektorze transportu drogowego” (Warszawa, 16 listopada 2022 r.) przedstawiła prezentację dotyczącą zmian przepisów prawa w zakresie szkolenie kierowców w transporcie drogowym (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie, w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się ważne seminarium zatytułowane: „Kompetencje w sektorze transportu drogowego”. Inicjatorami wydarzenia były: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerami Instytut Transportu Samochodowego oraz CIOP-PIB. Współorganizatorem - Polski Klaster Edukacyjny. Wsparcia udzieliło Wydawnictwo Grupa IMAGE. Wśród uczestników reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury, placówek naukowych, branży szkoleniowców i egzaminatorów.

Seminarium otworzyli i prowadzili: Bożenna Chlabicz, Prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Dorota Olszewska, Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz prof. Wiktor Zawieska, Dyrektor CIOP-PIB.

Wśród gości i uczestników odnotować należy obecność:

- przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury: dr Renaty Rychter, Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego ze współpracownikami oraz Marka Dworaka, Doradcy Ministra Infrastruktury;

- przedstawicieli nauki: prof. Marcina Ślęzaka, Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego; Marii Dąbrowskiej-Loranc, Kierownika Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS i dr Anety Wnuk; z Instytutu Badań Edukacyjnych: dr Dawida Dymkowskiego i Borysa Poleganowa oraz prof. Wiktora Zawieski, Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaproszenie organizatorów przyjęli: Roman Kantorski, Honorowy Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, a zarazem Wiceprezes Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, Piotr Piasecki, Przewodniczący Prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych; Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych; Leszek Luda, Prezes Polskiej Unii Transportu; Tomasz Matuszewski, Sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Mirosław Oliferuk, Dyrektor WORD w Łomży i Piotr Romek dyrektor WORD w Łodzi. W wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa członków Polskiego Klastra Edukacyjnego z Prezesem Prezydium, Witoldem Wiśniewskim oraz przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców.

Niezwykle interesujące prezentacje przedstawili:

* prof. Marcin Ślęzak pt.: „Systemowe podejście do zapewnienia kompetencji kadr w transporcie drogowym”;

* Tomasz Matuszewski pt.: „Dlaczego i do czego potrzebny jest opis kwalifikacji?”;

* Renata Rychter pt.: „Zmiany przepisów prawa z zakresu szkolenie kierowców w transporcie drogowym”;

* Piotr Piasecki pt.: „Kompetencje w szkoleniu. Trendy”;

* Dawid Dymkowski pt.: „Sektorowa rama kwalifikacji jako forma wsparcia branży (strona praktyczna)”;

* Andrzej Bogdanowicz pt.: „Czego od szkoleniowców oczekuje branża transportowa?”;

* Andrzej Najmiec, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy w CIOP-PIB pt.: „Szkolenia dla kierowców jako sposób na zmianę postaw i kształtowania indywidualnej kultury bezpieczeństwa”.

Patronat medialny objęły redakcje: Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz Portalu „L-instruktor”.

- A co z kompetencjami w transporcie? - zadał pytanie jeden z mówców seminarium. W najbliższych wydaniach szczegółowo omówimy poszczególne wystąpienia. Czy znajdziemy odpowiedź? (jm)