Rozmowy

To, co się zmienia 5 kwietnia?

14 marca 2022

To, co się zmienia 5 kwietnia?
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. 10.3.2022 r. „Co się zmieni 5 kwietnia?”. Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, Tomasz Piętka, naczelnik Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Jakub Zbucki, główny specjalista Wydziału Szkolenia j.w. [kliknij] (fot. screen)

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. W miniony czwartek - 10 marca br. odbyło się kolejne spotkanie w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Tytuł: „Co się zmieni 5 kwietnia?” Gośćmi redaktor Jolanty Michasiewicz byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury: Tomasz Piętka, naczelnik Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania w Departamencie Transportu Drogowego oraz Jakub Zbucki, główny specjalista w tym samym Wydziale. Organizatorami są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR.

Przedmiot debaty. „Co się zmieni 5 kwietnia?”- postawione w tytule debaty pytanie dotyczy oczekiwanego projektu rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij] [kliknij]. Przypomnijmy zmienianego wobec delegacji zawartej w uchwalonej z końcem ubiegłego roku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym [kliknij]. Podjęte w trakcie debaty kwestie - powiązane były wspólnym wątkiem określonym jako podstawowy cel wprowadzanych zmian - kwestie poprawy jakości szkoleń kierowców zawodowych. Mówiono o: kursantach i ich motywacji do nauki; o przedsiębiorcach - ich wątpliwościach, oczekiwaniach, obawach niezrozumieniu przyszłych procedur; o trenerach-wykładowcach; o nowej infrastrukturze, o nowych narzędziach czy metodach szkoleń; o wzrastających kosztach. Wszystkie te kwestie omówimy w szerszych relacjach, które opublikujemy w kolejnych odcinkach na łamach portalu L-INSTRUKTOR oraz na facebooku L-INSTRUKTOR 2022-2025. Chętnie odpowiemy lub poprosimy o odpowiedź Gości naszej czwartkowej debaty, na dalsze pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl

Dziś zapraszamy zachęcamy do zapoznania się z pełnym nagraniem dostępnym na YouTubie – poniżej. (jm)