Przegląd prasy

Niezwykłe wyzwania dla transportu drogowego

14 marca 2022

Niezwykłe wyzwania dla transportu drogowego
(fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Spotkanie ministrów ds. transportu ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wspólne działania mające na celu usprawnienie udzielanej pomocy w związku z wojną rosyjsko-ukraińską były omawiane 11 i 12 marca 2022 r. podczas spotkań delegacji ministerstw ds. transportu Polski, Ukrainy, Austrii, Czech, Francji, Niemiec oraz unijnej Komisarz ds. transportu w Krakowie i pograniczu polsko-ukraińskim.

W rozmowach wzięli udział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem Rafałem Weberem, Andrzejem Bittelem oraz Pawłem Szefernaker, komisarz UE ds. transportu Adina Vălean, minister klimatu, środowiska, energii, transportu, innowacji i technologii Austrii Leonore Gewessler, minister transportu Czech Martin Kupka, minister transportu i infrastruktury cyfrowej RFN Volker Wissing, minister ds. transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari oraz wicepremier Ukrainy Julia Sidorenko wraz z ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakowem i wiceministrem Vasilijem Shkurakovem.

Wizyta delegacji miała ścisły związek z nadzwyczajną sytuacją napływu na granicę polsko-ukraińską uchodźców powstałą na skutek działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Od początku wojny tą drogą do Polski dostało się ponad 1,6 mln osób. Spotkanie pozwoliło unaocznić skalę wyzwań z jakimi mierzy się obecnie transport kolejowy oraz drogowy.

- Jesteśmy dzisiaj wspólnie na polsko-ukraińskiej granicy: ministrowie odpowiedzialni za transport oraz unijna komisarz ds. transportu. Chcemy jeszcze lepiej koordynować nasze działania transportowe, aby wyzwania związane z napływem obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej zostały jak najlepiej zaadresowane. Musimy podjąć już teraz decyzje, które uchronią nas przed niewydolnością systemu transportowego w niedługiej przyszłości. Musimy pomóc Ukraińcom bezpiecznie dotrzeć do nowych miejsc zamieszkania, do rodzin w głębi Polski czy innych krajów Europy. Dziękuję partnerom z Czech i Niemiec za uruchamianie dodatkowych pociągów dla sprawniejszego transportu uchodźców – powiedział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk.

Przedstawiciele zapoznali się z trudną sytuacją na przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec, punkcie pomocowym dla uchodźców w miejscowości Młyny oraz na dworcu kolejowym w Przemyślu. Wobec napływu ok. 100 tys. osób dziennie z Ukrainy do Polski, rząd RP podjął szereg działań pomocowych, w tym w zakresie transportu. Na potrzeby obsługi wzmożonego ruchu w związku z migracją uchodźców wojennych z Ukrainy, zmieniono organizację ruchu na drogach krajowych. Tworzone są łańcuchy logistyczne oraz specjalne skomunikowanie pociągów od granicy w głąb Polski oraz innych krajów Europy, tak aby ułatwić transport zgodnie z potrzebami Ukraińców .W ramach pakietu ułatwień dotyczących przejazdów po polskich drogach transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. Również samochody na ukraińskich rejestracjach mogą poruszać się bez opłat płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

- Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Wprowadziliśmy także tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów. Pomoże to zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii, a także przewoźników regionalnych. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

- Organizujemy pociągi specjalne i humanitarne na potrzeby transportu uchodźców z wschodniej granicy, w tym wykorzystujemy infrastrukturę szerokotorową LHS. Stale utrzymywana jest rezerwa taborowa wraz z załogami, aby w razie konieczności uruchomić kolejne składy. Współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na efektywnie przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Minister Paweł Szefernaker zaznaczył, że Polska przyjęła w ciągu 2 tygodni więcej uchodźców wojennych z Ukrainy niż cała Unia Europejska przyjęła imigrantów podczas tzw. kryzysu migracyjnego 2015 – 2016 r.

- Mamy pewność, że ci ludzie uciekają przed wojną i chcą ocalić swoje życie. Serca i domy Polaków są otwarte na naszych braci zza wschodniej granicy. W Polsce nie są tworzone obozy dla uchodźców, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nasi przyjaciele z Komisji Europejskiej, z Austrii, Czech, Niemiec i Francji dzięki dzisiejszej wizycie na polskiej granicy dostrzegli ogrom wyzwań, jakie stanęły przed krajami Unii Europejskiej i całego wolnego świata w związku z barbarzyńską agresją rosyjskiego najeźdźcy – dodał.

- Polska od początku wojny na Ukrainie wprowadza i popiera sankcje wobec Rosji. W obszarze transportu intensywnie współpracujemy z KRPM oraz MSZ przygotowując stanowisko Polski zgłaszane na forum UE w tym zakresie. Mamy bowiem świadomość, że tylko jednomyślne działania przyniosą skutek. Jeszcze przed decyzjami UE zamknęliśmy przestrzeń powietrzną dla Rosji, popieraliśmy sankcje w sektorze morskim i dalej pracujemy nad  wspólnymi rozwiązaniami, które ograniczą m.in. możliwości ekonomiczne Rosji – dodał minister A Adamczyk.

- Jesteśmy gotowi współdziałać, żeby rozwiązać kryzys humanitarny spowodowany niewybaczalnym aktem agresji Prezydenta Putina. Od samego początku ściśle współpracujemy z przyjaciółmi z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, by nieść pomoc uchodźcom wojennym. Uważamy, że trzeba skupić się na poprawie koordynacji połączeń kolejowych pomiędzy krajami Europy Centralnej, gdzie zmierza większość uchodźców z Ukrainy - powiedział minister transportu Czech Martin Kupka.