Rozmowy

W Komisji Infrastruktury raport Najwyższej Izby Kontroli

25 lutego 2022

W Komisji Infrastruktury raport Najwyższej Izby Kontroli
(fot. PIXABAY)

W dniu wczorajszym (24.2.2022 r.) odbyło się 172. posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij] podczas którego rozpatrzona została informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających [kliknij]. Przedstawiał Marek Maj p.o. dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK.

Sejmowa Komisja Infrastruktury debatowała nad informacją Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą wyników kontroli eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, która została dotyczy lat 2017-2020 (do końca pierwszego półrocza). - Zajęliśmy się tym problemem ponieważ statystyki wskazywały stale wzrasta liczba kierujących będących pod tzw. wpływem. Alkohol - jako przyczyna wypadków - znajdował się na drugim miejscu, zaraz po niedostosowaniu prędkości. W 2019 roku osiągnęliśmy w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej wskaźnik zabitych na 100 wypadków - ginęło u nas statystycznie 9,6 osoby:

- Przy tym nie osiągnęliśmy sukcesu jeżeli chodzi o bardzo ważny wskaźnik zakładany w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a dotyczący liczby zabitych na drogach. Zakładano obniżenie tej liczby do 2. tysięcy w roku 2020, a faktycznie zginęło 2,5 tysiąca osób. I to przy znacznie niższym - które było w 2020 roku - natężeniu na drogach w związku z sytuacją covidową - przywoływał w swojej prezentacji Marek Maj p.o. dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK. Kontrole przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury, pięciu urzędach marszałkowskich, dziewięciu starostwach powiatowych oraz w komendach policji (czterech miejskich i sześciu powiatowych). Dyrektor informował: - Co stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy, że działania podejmowane przez ministra właściwego ds. transportu nie przyczyniły się do ograniczenia w ruchu drogowym liczby kierujących pod wpływem substancji zabronionych. W programach realizacyjnych do Programu BRD jako priorytetu przyjęto ochronę pieszych i zarządzanie prędkością, a wskazane w nich działania w żaden sposób nie odnosiły się do problematyki związanej z prowadzeniem pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie do alkoholu (…). Przypomnijmy wnioski omawiany raport NIK obejmował wnioski zaadresowane do: Ministra Rozwoju Pracy i Technologii; Ministra Infrastruktury; Komendanta Głównego Policji; Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Odbyła się dyskusja, w której wypowiadali się posłowie: Mirosław Suchoń, Piotr Król. Podnoszono kwestie: realizacji rekomendacji zawartych w dokumentach strategii krajowych, doświadczeń międzynarodowych; realizacji wniosków pokontrolnych; nieuchronności kar jako warunku skutecznego zapobiegania zdarzeniom np. w zakresie skuteczności ściągania kar; Funduszu Pomocy Ofiar Wypadków Drogowych; nadzorowi nad wykonywaniem badań lekarskich i psychologicznych kierowców. Na pytanie o ewentualną potrzebę zmian legislacyjnych dla poprawy nieprawidłowości w kwestiach nadzoru, przedstawiciel NIK odpowiedział: - Wnioski nie tyle są, żeby zmienić jakieś przepisy ustawowe, bo one są. Natomiast chodzi o to, ażeby stosować to co w prawie, w przepisach dzisiaj przewidziane do działań.

Posiedzenie trwało… 33 minuty. (jm)