Rozmowy

W sprawie przywrócenia egzaminów wnioskują, informują, apelują

20 kwietnia 2020

W sprawie przywrócenia egzaminów wnioskują, informują, apelują
Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. Jolanta Michasiewicz)

17 kwietnia br. prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym – Bożenna Chlabicz oraz prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego - Witold Wiśniewski wystosowali do wszystkich dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego pismo-apel o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania – w możliwie najbliższym czasie – egzaminów na prawo jazdy.

Do dyrektorów WORD. Autorzy pisma-apelu zaadresowanego i wysłanego (w piątek - 17.4 br.) do dyrektorów WORD w całym kraju podpisanego przez przedstawicieli Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowego oraz Polskiego Klastra Edukacyjnego wskazują, iż mimo braku formalnego zakazu szkoły nauki jazdy - w odpowiedzi na apel rządowy, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie społeczności - zaprzestały lub istotnie ograniczyły prowadzone szkolenia. Dziś postulują rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania – w możliwie najbliższym czasie – egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe, co potraktowane jest ważnym interesem społecznym. Następnie oczywiście w kategoriach amatorskiego prawa jazdy. W imieniu branży szkoleniowców piszą dalej: - Nie wątpimy, że wspólnie podołamy wyzwaniu i pokonamy przeciwności. Naszym zadaniem jest nie tylko umożliwienie młodym ludziom uzyskania „amatorskiego” prawa jazdy, ale przede wszystkim jak najlepsze wykształcenie kierowców zawodowych. Ich brak może zachwiać krajowym i międzynarodowym transportem. Towarzyszy nam też troska o kondycję finansową naszych firm, o los pracowników i ich rodzin. I konkludują: - Mając to wszystko na względzie prosimy o przeanalizowanie możliwości podjęcia decyzji o etapowym wznawianiu procesu egzaminowania z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń i obostrzeń wynikających ze stanu epidemii.

Do wojewodów. - Szanowny Panie Wojewodo, pragniemy poinformować, że do dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na terenie województwa wystosowaliśmy prośbę-apel o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania w możliwie najbliższym czasie egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe, co jest podyktowane ważnym interesem społecznym – piszą do wszystkich wojewodów reprezentanci Fundacji oraz PKE. Wystosowują także prośbę o rozważenie możliwości podjęcia prac Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E, co umożliwi składanie egzaminów przez zainteresowanych. Autorzy informacji piszą o odpowiedzialności ośrodków szkolenia, które wznowią szkolenia, o przygotowaniach do powrotu do pracy w nowych okolicznościach i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Apelują o wsparcie tej idei etapowego wznawiania procesu egzaminowania.

Do marszałków województw. Marszałkowie wszystkich województw w Polsce zostali poinformowani przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny o wystosowanym do dyrektorów WORD apelu o rozważenie możliwości rozpoczęcia egzaminowania kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców. Etapowo, rozpoczynając od tzw. kategorii wyższych. Także tutaj autorzy pism apelują o wsparcie prośby środowiska. Zastrzegają: - Mamy świadomość, że decyzja o „przywróceniu” egzaminów, którą traktujemy jako koło zamachowe procesu szkolenia, obarczona jest wysokim ryzykiem i wymaga poważnych przygotowań. Równie duża odpowiedzialność ciąży na ośrodkach nauki jazdy, które podejmą się prowadzenia szkolenia. Przekazywane informacje wskazują na dłuższą perspektywę zmagania się ze skutkami epidemii. Z niepokojem śledzimy rozwój wydarzeń na płaszczyźnie zdrowotnej, gospodarczej i społecznej. Jednocześnie zdroworozsądkowo przygotowujemy się do powrotu do pracy w nowych okolicznościach, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Uznajemy to za konieczność i patriotyczny obowiązek.

Zgodnie z pierwszymi informacjami, już kilka ośrodków egzaminowania zapowiedziało wszczęcie zawieszonego egzaminowania i uruchomienie procedur zapisów. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze konkrety. Nie traktujmy ich jako decyzje. Nasza redakcja wszystkie potwierdzi. Pełnego zestawienia prosimy poszukiwać na naszych łamach w dniu jutrzejszym. Jednocześnie prosimy o informowanie nas o sytuacji i działaniach waszych ośrodków egzaminowania – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)

* * *

Wniosek do DYREKTORÓW WORD w całym kraju (tekst poniżej):

Wniosek do WOJEWODÓW w całym kraju (tekst poniżej):

Wniosek do MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW w całym kraju (tekst poniżej):