Rozmowy

Wspólny cel: bezpieczny kierowca

18 kwietnia 2019

Wspólny cel: bezpieczny kierowca
Warszawa, 17 kwietnia 2019 r. Wiosenne spotkania branżowe. „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE – WARSZAWA 2019” (fot. Jolanta Michasiewicz)

17 kwietnia 2019 r. w Warszawie, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, odbyło się spotkanie branżowe instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Była to mazowiecka edycja cyklu pt. „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE”.

Organizatorami była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny. Współorganizatorami byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Kierowców „LINIA”, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2; Ośrodek Szkolenia Kierowców „PROSTO”; Ośrodek Szkolenia Kierowców „CZALEK”.

Wśród przybyłych kilka generacji instruktorów nauki jazdy, otwierający obrady, gospodarz Jakub Dymowski zwrócił uwagę na postawę części szkoleniowców. - Przygotowaliśmy ok. dwieście krzeseł. Niestety niektórzy nie znaleźli czasu na naradę w sprawie przyszłości branży. Niezwykle ważny dla zgromadzonych przedstawicieli środowiska instruktorów był udział w spotkaniu Konrada Romika. Sekretarzowi Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podziękowali brawami.

W ramach zaproponowanego porządku obrad wystąpili:

* Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie - „Wspólny cel OSK i WORD: bezpieczny kierowca”,

* Mariusz Sztal, ekspert z zakresu BRD, b. instruktor i egzaminator nauki jazdy - „Idea powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów”,

* Jakub Dymowski, nauczyciel instruktor nauki i techniki jazdy, terapeuta pedagogiczny - „Rozwój psychofizyczny człowieka a jego wpływ na pozyskiwanie umiejętności prowadzenia pojazdu”.

Tomasz Matuszewski przedstawił diagnozę i zaproponował terapię zmian w systemie szkolenia i egzaminowania. Omówił wyniki egzaminowania w stołecznym ośrodku, gdzie w pierwszych miesiącach 2019 i w 2018 r. odpowiednio egzamin teoretyczny zdało 57,7% i 55,28% a egzamin praktyczny 37,7% i 34,53% kandydatów na kierowców. Omówił przyczyny przerwanych egzaminów, zwrócił uwagę na pogarszające się statystyki wypadków drogowych. Apelował o wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Mariusz Sztal, omówił działania Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Obecni szczególnie zainteresowani byli zagadnieniami przyszłych zadań samorządu - mówili o potrzebie podnoszenia rangi zawodu, o jakości kadr i w tym kontekście o weryfikacji osk i instruktorów, o potrzebie podnoszenia kwalifikacji i szkoleniach itd. itp.

Jakub Dymowski, przygotował prezentację poświęcona rozwojowi psychofizycznemu człowieka i jego wpływie na pozyskiwanie umiejętności prowadzenia pojazdu.

To kolejne spotkanie - twórcze, rzeczowe, niezwykle ważne dla inicjatywy powołania samorządu zawodowego branży szkoleniowców nauki jazdy. (jm)