Rozmowy

Zerwane rozmowy. Dziś stanowisko resortu infrastruktury

7 września 2022

Zerwane rozmowy. Dziś stanowisko resortu infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W miniony poniedziałek w Warszawie (ul. Chałubińskiego 4/6) do negocjacji usiedli przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury z udziałem wiceministra Rafała Webera, środowiska protestujących (wcześniejsze informacje dostępne w naszym archiwum - [kliknij]) egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców oraz Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Rozmowy zostały zerwane. Oczekiwania i propozycje okazały się różne. Poniżej publikujemy - w pełnym jego brzmieniu - stanowisko resortu. Obowiązująca nas staranność i rzetelność dziennikarska każe nam oddać głos także pozostałym uczestnikom tego trójstronnego spotkania. Te opublikujemy w kolejnych dniach. (jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury (6.9.2022 r.) [kliknij]

Nowy model wynagradzania egzaminatorów - propozycja MI

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło propozycję zmian przepisów regulujących zasady wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców ma na celu stworzenie nowego modelu wynagradzania i w konsekwencji 20 proc. podwyżkę dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz 10 proc. podwyżki dolnej i górnej granicy dodatku zadaniowego. Propozycja MI nie wpłynęłaby na podniesienie opłaty za przeprowadzenie egzaminów na prawo jazdy.

- Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami egzaminatorów i dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przedstawiliśmy propozycję zmian w systemie wynagradzania egzaminatorów. Zależy nam na tym, aby egzaminatorzy byli lepiej niż obecnie wynagradzani, stąd nowy model zakładający podniesienie zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i dodatku zadaniowego - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowy model zakłada, że wynagrodzenie nie będzie określone kwotowo, lecz będzie wynikało z iloczynu kwoty bazowej, wynoszącej 3 tys. zł i mnożnika kwoty bazowej.

Zgodnie z zaproponowanymi zasadami, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze po zmianach w przypadku egzaminatora, który przeprowadza egzaminy w zakresie 4 kategorii prawa jazdy, wynosiłoby od 4,8 tys. zł do 6 tys. zł. Obecnie widełki wynagrodzenia w takim przypadku przewidują od 4 tys. do 5 tys. zł.

Ponadto propozycja MI zakłada, że dodatek zadaniowy wzrośnie o 10 proc. Zakres dodatku dla egzaminatora, który przeprowadza egzaminy na prawo jazdy w zakresie 4 kategorii prawa jazdy, będzie wynosił od 2,76 tys. zł do 3,3 tys. zł. Obecnie widełki w takim przypadku to od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł. 

Nowy model wynagradzania egzaminatorów zakłada ponadto utrzymanie dodatku stażowego (maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, pozostawienie dodatku za kategorię „E” i dodatku funkcyjnego na dotychczasowym poziomie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury