Rozmowy

Zerwane rozmowy. Dziś stanowisko pracodawców

8 września 2022

Zerwane rozmowy. Dziś stanowisko pracodawców
Janusz Stachowicz, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor WORD w Rzeszowie (fot. ze zbiorów J. Stachowicza)

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią poniżej publikujemy stanowisko Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, uczestnika trójstronnych rozmów, które odbywały się w Ministerstwie Infrastruktury. Oddolny protest egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców - jak informowaliśmy [kliknij] - w zawieszeniu, negocjacje zerwane. Resort przygotował rozwiązania, o których opinię publiczną poinformował w specjalnym komunikacie [kliknij]. Podjęto prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów, która zacytujmy: „ma na celu stworzenie nowego modelu wynagradzania i w konsekwencji 20 proc. podwyżkę dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz 10 proc. podwyżki dolnej i górnej granicy dodatku zadaniowego. Propozycja MI nie wpłynęłaby na podniesienie opłaty za przeprowadzenie egzaminów na prawo jazdy”.

Dziś oddajmy głos Januszowi Stachowiczowi, prezesowi KSD WORD, dyrektorowi WORD w Rzeszowie. Czyli pracodawcy protestujących egzaminatorów. Poszukując źródeł finansowania podwyżek plac i poprawy kondycji word-ów dyrektorzy konsekwentnie przede wszystkim mówią o waloryzacji opłat za egzaminy państwowe [kliknij]. W dniu jutrzejszym o oczekiwaniach i propozycjach, powiedzą przedstawiciele środowiska egzaminatorów. (jm)

Stanowisko Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD (7.9.2022 r.)

         W dniu 5 września 2022 r. wraz z przedstawicielami Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego uczestniczyłem w spotkaniu będącym kontynuacją rozpoczętego dialogu przedstawicieli środowiska protestujących egzaminatorów z Wiceministrem Infrastruktury – Panem Rafałem Weberem. Podczas spotkania przedstawiona została przez resort propozycja zmiany stawek wynagradzania egzaminatorów wraz z deklaracją Wiceministra o zapewnieniu źródła ich finansowania. Jak wiemy zaproponowana przez resort zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów o 20% i stawek dodatku zadaniowego o 10% nie spotkała się z akceptacją środowiska protestujących egzaminatorów.

         Głównym postulatem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD jest przede wszystkim waloryzacja opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy, w oparciu o zaproponowane przez KSD WORD rozwiązanie, wyrażane w licznej korespondencji i podtrzymywane w kolejnych stanowiskach Konwentu Marszałków RP i Zarządu Związku Województw RP. Niestety stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie jest niezmienne.

         Wprowadzenie wypracowanego mechanizmu waloryzacji opłat egzaminacyjnych zapewniłoby poprawę kondycji finansowej WORD-ów będących z roku na rok w coraz trudniejszej sytuacji finansowej.  Takie rozwiązanie umożliwiłoby dalsze stabilne funkcjonowanie ośrodków, jak również pokrycie m.in. podwyżek wynagrodzenia dla grupy zawodowej egzaminatorów, dostosowanych do realnych możliwości finansowych WORD-ów.

         W tym miejscu pragnę ponownie podkreślić, że wyniki finansowe ośrodków rok do roku wykazują stale pogarszającą się kondycję finansową spowodowaną m.in. rosnącymi kosztami prowadzonej działalności, nie wspominając o wysokiej i rosnącej inflacji, która dotyczy nas wszystkich. Tylko I półrocze br. zamknęło się wynikiem ujemnym wynoszącym prawie 11,3 mln zł w skali kraju, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pogłębiło stratę o prawie 6 mln zł.

Mając na uwadze dalsze funkcjonowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, kierując się dobrem zatrudnionych w nich pracowników oraz osób przystępujących do egzaminów państwowych na prawo jazdy mam nadzieję, że uda się w najbliższych czasie wrócić do rozmów, aby wspólnie wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich.

Janusz Stachowicz (Rzeszów)