Statystyka

100. parkingów. Lublin liderem mikromobilności miejskiej

19 maja 2021

100. parkingów. Lublin liderem mikromobilności miejskiej
(fot. UM Lublin)

Jak informuje Urząd Miasta w Lublinie powstaje kolejnych 80 parkingów dla hulajnóg. Działania w tym kierunkiem rozpoczęli już w roku ubiegłym. W zakresie budowy tej mikromobilności miejskiej są zdecydowanym liderem. Na 20. maja - gdy w życie wchodzą przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym - zaplanowali warsztaty bezpiecznej jazdy hulajnogami.

Lider mikromobilności miejskiej. Włodarze miasta Lublina od roku 2020 wytrwale podejmują działania na rzecz budowy mikromobilności. Porządkują kwestie związane ze sposobem korzystania z hulajnóg elektrycznych. - Lublin po raz kolejny uprzedził działania na szczeblu krajowym, potwierdzając tym samym, że jest liderem w zakresie odpowiedzialnego budowania mikromobilności miejskiej. W ubiegłym roku daliśmy przykład innym samorządom, zawierając jako pierwsi porozumienie z operatorami zobowiązujące do wspólnego budowania mikromobilności i zachowania porządku w sposobie korzystania z hulajnóg. Systemowym krokiem porządkującym kwestię pozostawiania tego środka transportu były również parkingi dla tych urządzeń. Pilotażowo wyznaczyliśmy 20 dedykowanych miejsc w centrum i okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż znacząco spadła ilość interwencji pieszych w sprawie hulajnóg. Teraz wyznaczamy kolejnych 80 parkingów, które będą gotowe jeszcze w tym miesiącu - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Podsumowując jeszcze w tym miesiącu użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą mogli skorzystać łącznie ze 100 dedykowanych miejsc parkingowych.

Parkingi w większości tworzą tzw. Strefy Mobilności, czyli miejsca, gdzie w zasięgu wzroku osoba ma przynajmniej dwa różne środki transportu, nie wliczając w to samochodu osobowego. Znaczna część lokalizacji parkingów to bezpośrednie sąsiedztwo przystanków komunikacji miejskiej bądź stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego. Drugim czynnikiem, jaki stał za wyborem lokalizacji, były obserwacje dotychczasowych miejsc pozostawiania hulajnóg przez ich użytkowników. Dedykowane parkingi zostały więc wyznaczone na chodnikach w formie wymalowanego obszaru z piktogramem, ale w taki sposób by nie utrudniać ruchu pieszego. Na parkingach, poza hulajnogami, mieszkańcy mogą pozostawić także inne urządzenia transportu osobistego, jak np. deskorolki elektryczne czy segwaye. Są to miejsca ogólnodostępne, z których mogą korzystać zarówno użytkownicy hulajnóg prywatnych, jak i tych oferowanych przez operatorów.

Zakazy parkowania. Urząd Miasta przypomina, że hulajnóg nie można pozostawiać w określonych miejscach np. w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, ul. Krakowskie Przedmieście i terenie Starego Miasta - w okresie funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, czyli od 1 maja do 31 października. Zakaz parkowania we wskazanych lokalizacjach nie dotyczy miejsc, gdzie zamontowane są stojaki rowerowe. Użytkownik nie może dokonać zwrotu hulajnogi na obszarze wyłączonym, co oznacza, że w aplikacji nie jest możliwe kliknięcie opcji sugerującej zwrot urządzenia. Brak takiej możliwości powoduje, że karta użytkownika wprowadzona do aplikacji jako środek płatniczy jest obciążana do momentu dokonania zwrotu poza obszarem wyłączonym.

Śmigaj Bezpiecznie! - warsztaty dla użytkowników hulajnóg. Na czwartek (20 maja) Bolt Rentals razem z Miasto Lublin organizują zaplanowały warsztaty z bezpiecznych zasad jazdy hulajnogą, które pomogą odnaleźć się użytkownikom e-hulajnóg w zmienionych regulacjach.– Bezpieczeństwo wszystkich uczestniczek i uczestników ruchu drogowego jest dla nas niezwykle ważne, dlatego w oczekiwaniu na regulacje na poziomie krajowym, od samego początku naszej działalności w Polsce, podeszliśmy proaktywnie do tej kwestii. Rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami miast podejmujemy jeszcze przed wprowadzeniem hulajnóg i pozostajemy z nimi w regularnym kontakcie, podpisujemy porozumienia, które regulują naszą działalność na danym terenie. Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa i porządku, dopasowujemy ograniczenia w zakresie prędkości jazdy i parkowania na poziomie aplikacji. Cieszymy się, że korzystanie z UTO, w tym e-hulajnóg, zostało uregulowane. Mamy nadzieję, że nowe przepisy dadzą poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a mity dotyczące bezpieczeństwa korzystania z hulajnóg zostaną obalone – ocenia Valerii Romanov, Country Manager Bolt Rentals w Polsce. (jm)