Legislacja

Od dziś mamy nowe przepisy (Dz. U. 2021, poz. 720)

20 maja 2021

Od dziś mamy nowe przepisy (Dz. U. 2021, poz. 720)
[kliknij]

W Dzienniku Ustaw z dnia 19. kwietnia 2021 r. pod pozycją 720 opublikowana została Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 maja 2021 r. [kliknij]. Celem regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki).

Opublikowana w dniu wczorajszym tzw. ustawa hulajnogowa wprowadza zmiany w czterech ustawach:

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. 2021.450, 463 i 694);

- ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. 2021.281);

- ustawie z dnia 21 maca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 2020.470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54);

- ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. 2020.1268 i 1517).

Dodane zostały definicje:

urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.