Statystyka

30% mniej wypadków na drogach – informuje premier

18 października 2021

30% mniej wypadków na drogach – informuje premier
Premier Mateusz Morawiecki podczas 1. urodzin Polskiego Radia Kierowców [kliknij] (fot. screen)

- Wypadków na drogach jest mniej, ale to nie tylko zasługa tego rządu. Regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, dzięki zmianie przepisów na polskich drogach umiera rocznie o kilkaset osób mniej - oceniał premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości Polskiego Radia Kierowców. Premier mówił o inwestycjach drogowych, o zmianach prawa - tych już obowiązujących i tych planowanych. Wskazywał także na znaczenie edukacji uczestników ruchu drogowego, ogłosił konkurs „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

Mateusz Morawiecki w minioną sobotę uczestniczył w uroczystości 1. urodzin Polskiego Radia Kierowców. W swoim wystąpieniu premier podkreślał, iż od około 20 lat odnotowywany jest systematyczny spadek liczby wypadków drogowych w Polsce. Podkreślał znaczenie prowadzonych inwestycji drogowych, ale także zmian prawa. - Nasze wielkie inwestycje w infrastrukturę drogową zaczynają się coraz lepiej sprawdzać. Także ostatnie dane pokazują, że te regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, że przejście dla pieszych nie jest wirtualnym, ale faktycznym pierwszeństwem dla pieszych - oceniał. Wskazywał na realne zmiany na przejściach dla pieszych, gdzie od 1 czerwca obowiązują znowelizowane przepisy poprawiające bezpieczeństwo pieszych: - Dzięki tym przepisom w porównaniu do 2018 i 2019 r. na polskich drogach umiera o kilkaset osób mniej, a wypadków jest o blisko o 30 proc. mniej.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie nadmiernej prędkości oraz edukacja dzieci to główne cele konkursu „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (16.10.2021):

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie nadmiernej prędkości oraz edukacja dzieci to główne cele konkursu „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” ogłoszonego podczas uroczystości z okazji 1. urodzin Polskiego Radia Kierowców z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Około 100 mln zł z funduszy unijnych zostanie zainwestowane między innymi w nowe przejścia dla pieszych, balustrady i progi zwalniające. Premier podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest priorytetem dla polskiego rządu.

Rząd prowadzi szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to infrastruktura, prawo i odpowiedzialność. Dlatego powstały programy budowy chodników czy remontów przejść dla pieszych. Ważne jest również, aby karać tych, którzy łamią przepisy drogowe - mówił premier podczas wydarzenia. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest priorytetem dla polskiego rządu. Podejmowane działania opierają się na trzech filarach: inwestycje, zmiany w prawie oraz edukacja. Uruchamiane są też kolejne fundusze, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach.

Inwestycje

- Kilkaset osób zostało ocalonych dzięki poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tych wypadków jest mniej. Inwestycje w infrastrukturę umożliwiają nam skuteczne działania – powiedział premier. To m.in. dzięki mechanizmowi wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dzięki rządowemu wsparciu wyremontowano i wybudowano ok. 14 tys. km dróg gminnych i powiatowych w ciągu ostatnich 3 lat. W 2019 r. na cel przeznaczono 6 mld zł. W każdym kolejnym roku 3,2 mld zł. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) to kolejne rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Program obecnie znajduje się w uzgodnieniach. Dzięki niemu powstaną od dawna wyczekiwane inwestycje, takie jak Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga S11, S12 czy S74. Na drogi krajowe w ciągu 10 lat rząd przeznaczy ok 300 mld zł.

To także Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 - pierwszy samodzielny program z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej - a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczonych zostanie 2,5 mld zł.

Zmiany w prawie

Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to też zmiany prawne. 6 grudnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym - tworzenie korytarzy życia i jazda na suwak. 20 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym - unormowanie poruszania się hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu osobistego. Kolejna zmiana w obowiązujących przepisach to nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym - zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, która weszła w życie 1 czerwca 2021 r.

- Wiele z regulacji, które wprowadzamy sprawdza się w praktyce - kontynuował premiera Mateusz Morawieckie. Efektywność wprowadzanych zmian, czerwcową nowelizacją, potwierdzają badania Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu. Analiza czerwca z czterech ostatnich lat (2018-2021) wykazała spadek liczby wypadków na przejściach dla pieszych w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów.

Edukacja

- Każde ocalone życie to wielka wartość - mówił premier dziękując Polskiemu Radiu Kierowców za działania edukacyjne i uświadamiające, które pokazują, jak istotne jest bezpieczeństwo. Jak dodał, dzięki takim akcjom polscy kierowcy jeżdżą bezpieczniej.

To także działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), która realizuje szeroko zakrojone działania edukacyjno/kampanijne m.in. ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego czy działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów. To też kampanie edukacyjne takie jak: „Życie ma pierwszeństwo” - w jaki sposób tworzyć „korytarz życia” czy kampania społeczna „Czy to Cię tłumaczy”. Przeprowadza również ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci w dziedzinie BRD.

Konkurs „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”

Celem konkursu jest doposażenie przejść dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, taki jak: szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce oraz wprowadzenie w szkołach rozwiązań z zakresu edukacji komunikacyjnej w temacie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Budżet konkursu to 100 mln zł. Nabór ruszy już na początku 2022 r. Konkurs skierowany jest do samorządów, które będą mogły otrzymać fundusze m.in. na:

- wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie,

- wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów,

- azyl dla pieszych,

- ogrodzenie/balustrada,

- wyświetlacz prędkości,

- miasteczko rowerowe stacjonarne,

- miasteczko rowerowe mobilne,

- symulator zderzenia (symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h),

- symulator przejścia dla pieszych - urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.