Statystyka

40 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 roku – informuje resort infrastruktury

30 sierpnia 2023

40 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 roku – informuje resort infrastruktury
- Według danych na koniec czerwca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5709 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC) a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC). Udział stacji ładowania dużych mocy wśród wszystkich stacji ładowania rośnie, z 29% na początku tego roku do 31% obecnie. Liczba stacji ładowania dużych mocy wzrosła o 150% w ujęciu rok do roku. Według danych PSPA zawartych w raporcie „Polish EV Outlook 2023” liczba ogólnodostępnych stacji ładowania może wzrosnąć ośmiokrotnie względem 2022 roku, do ponad 40 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 roku - informuje Andrzej Bittel w imieniu ministra infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Andrzej Bittel w imieniu resortu infrastruktury informuje, iż wspiera i będzie wspierał Ministerstwo Klimatu i Środowiska w realizacji kwestii dotyczących rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Konkluduje: - w najbliższych latach w Polsce powstanie wystarczająco duża i efektywna sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozwalająca na bezproblemowe poruszanie się takich pojazdów po drogach naszego kraju. Dane na koniec czerwca 2023 r. - w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5709 punktów).

Pytania. Poseł Jarosław Sachajko zwrócił się do ministra infrastruktury z pytaniami dotyczącymi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. - W maju br. uruchomiono w naszym kraju kolejne 157 punktów ładowania, mimo to tempo wzrostu liczby punktów ładowania wydaje się zbyt niskie w stosunku do liczby pojawiających się na drogach samochodów z napędem elektrycznym. Na koniec maja 2023 r. po polskich drogach jeździło 76 683 elektrycznych samochodów osobowych.

W związku z powyższym pragnę zapytać: Czy przedmiotowy problem został dostrzeżony w pracach Ministerstwa Infrastruktury? Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w tej sprawie? Jakie są przewidywania w zakresie wzrostu liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych? Czy ministerstwo przewiduje podjęcie działań wspierających przedsiębiorców w lokalizowaniu punktów ładowania samochodów elektrycznych? - uzasadniał i pytał [kliknij].

Stanowisko resortu. Z upoważnienie ministra odpowiedzi udzielił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.  Jako pierwsza odpowiadający podkreślił, iż tematy dotyczące transformacji energetycznej są przede wszystkim kompetencją Ministra Klimatu i Środowiska. Tak więc także elektromobilność i siec ładowania pojazdów elektrycznych to domena wskazanego resortu. Działania w wymienionym zakresie są oczywiście wspierane i nadal będą wspierane przez Ministerstwo Infrastruktury. - Docelowo najważniejszą kwestią będzie możliwość doprowadzenia do wszystkich MOP sieci bazowej i kompleksowej TEN-T, kabli energetycznych, które pozwolą na zasilenie wszystkich stacji, w szczególności stacji ładowania pojazdów ciężarowych. Realizowane są dwa priorytetowo traktowane programy dedykowane rozwojowi infrastruktury ładowania: ,,Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” oraz ,,Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Ponadto: - Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (AFIR), który został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2023 r. i wejdzie w życie jeszcze w tym roku, do 2025 roku przy autostradach i drogach ekspresowych powstanie infrastruktura ładowania dużych mocy oferująca ładowanie z mocą min. 150kW co 60 km dla samochodów osobowych oraz punkty ładowania o mocy co najmniej 350 kW co 120 km dla pojazdów ciężarowych. Jednym z głównych celów rozporządzenia AFIR jest zapewnienie swobodnego dostępu do infrastruktury ładowania o dużej mocy przy drogach sieci TEN-T, na terenie wszystkich państw należących do UE. Ogólnodostępna infrastruktura ładowania będzie musiała również spełniać określone w AFIR wymogi związane przykładowo z umożliwieniem płatności kartą bez konieczności korzystania z programów bądź pobierania aplikacji - pisze A. Bittel. I Podsumowuje: - Mając na uwadze duże zainteresowanie jakimi cieszą się programy wsparcia, w opinii Ministra Klimatu i Środowiska można bez obawy stwierdzić, że w najbliższych latach w Polsce powstanie wystarczająco duża i efektywna sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozwalająca na bezproblemowe poruszanie się takich pojazdów po drogach naszego kraju.

Warto dodać, że rozwój infrastruktury ładowania w budynkach wspierany jest na poziomie europejskim w ramach toczących się negocjacji rewizji dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków, która podnosi wymagania związane z koniecznością budowy infrastruktury ładowania oraz infrastruktury budynkowej umożliwiającej instalację punków ładowania w nowych budynkach mieszkalnych i wszystkich (nowych i istniejących) budynkach niemieszkalnych.

Statystyki. I kilka liczb w tym tak ważnym dla rozwoju elektromobilności zakresie: - Według danych na koniec czerwca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5709 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC) a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC). Udział stacji ładowania dużych mocy wśród wszystkich stacji ładowania rośnie, z 29% na początku tego roku do 31% obecnie. Liczba stacji ładowania dużych mocy wzrosła o 150% w ujęciu rok do roku. Według danych PSPA zawartych w raporcie „Polish EV Outlook 2023” liczba ogólnodostępnych stacji ładowania może wzrosnąć ośmiokrotnie względem 2022 roku, do ponad 40 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 roku. A perspektywa ma być następująca: Udział stacji ładowania dużych mocy wśród wszystkich stacji ładowania rośnie, z 29% na początku tego roku do 31% obecnie. Liczba stacji ładowania dużych mocy wzrosła o 150% w ujęciu rok do roku. Według danych PSPA zawartych w raporcie „Polish EV Outlook 2023” liczba ogólnodostępnych stacji ładowania może wzrosnąć ośmiokrotnie względem 2022 roku, do ponad 40 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 roku. (jm)