Statystyka

A jednak…

14 maja 2017

A jednak…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na stronie portalu www.prawodrogowe.pl od pewnego czasu działa sonda, w której pytamy: Czy likwidacja fotoradarów straży gminnych i miejskich przełożyła się na obniżenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Dzisiaj sprawdziliśmy jak odpowiadają nasi Czytelnicy. 419 osób odpowiedziało TAK, 238 – NIE, 16 nie miało zdania. Grupa przeciwników likwidacji fotoradarów zdecydowanie powiększa się. Początkowo odpowiedzi TAK i NIE zyskiwały podobne ilości. Dzisiaj – jak widzimy jest ich zdecydowanie więcej. Takie też opinie znajdujemy w wielu mediach. Portal Samorządowy, za Polską Agencją Prasową, czy „Rzeczpospolitą” przypomina, iż w 2016 r. wskutek wypadków na polskich drogach śmierć poniosło 3026 osób, o 88 więcej niż przed rokiem i wywodzi: Wzrosła liczba śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Przyczyną wzrostu ich liczby była nadmierna prędkość i... likwidacja części fotoradarów. Liczba wypadków z udziałem pieszych się bowiem nie zmieniła. Polska spada też w unijnych statystykach. "Rzeczpospolita" powołuje się na rządowe opracowanie "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 roku". KRBRD stwierdza: Zasadność instalacji urządzeń rejestrujących potwierdziły badania przeprowadzone na zlecenie GITD przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ich wyniki jednoznacznie wskazują, iż urządzenia rejestrujące przyczyniają się istotnie do zmniejszenia prędkości poruszających się pojazdów. Dodajmy, także badania prowadzone i aktualnie kontynuowane przez Instytut Transportu Drogowego.

"Dlaczego rok 2016 był tak zły?" - zastanawia się "Rzeczpospolita". Sekretariat RBRD, który przygotował rządowy raport, przedstawia trzy główne powody: wyłączenie w dniu 1 stycznia 2016 roku około 400 fotoradarów wykorzystywanych przez samorządy, znacznie częstszy wybór przez Polaków miejsc letniego wypoczynku na terenie kraju oraz stosunkowo korzystne ceny paliw. I tu dziennik podsumowuje, iż głównym powodem było prawdopodobnie odebranie fotoradarów samorządom.

Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit powiedział "Rzeczpospolitej", że obecnie rząd stawia na zwiększenie liczby fotoradarów w gestii Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. "Trwają rozmowy na temat przekazywania takich urządzeń, użytkowanych dotąd przez samorządy" - dodał. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa liczy też na to, że skutki zacznie przynosić Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na który idzie kilkaset milionów złotych rocznie.

My zapytamy o fotoradary straży miejskich, które leżą od ponad roku nieużywane w magazynach? W Warszawie doszło do porozumienia, a w innych miastach? Zachęcamy do wypowiedzi, także udziału w sondzie. (jm)