Legislacja

Będzie - nazwijmy to - szybki mandat

14 maja 2017

Będzie - nazwijmy to - szybki mandat

W 2016 r. policjanci ujawnili ponad 8, 5 mln wykroczeń, przy czym ponad 5,5 mln sprawców wręczono mandaty – informuje policja. Wręczono te tzw. mandaty kredytowe (według obowiązującego stanu prawnego mamy następujące rodzaje mandatów: gotówkowe, kredytowe i zaoczne). Sprawca wykroczenia przelewał zapłatę, ale też gromadził te mandaty. W najbliższym czasie ma być łatwiej, albo inaczej. Policjant z patrolu drogówki podczas kontroli drogowej wyjmie właściwe urządzenia i posługując się kartą będziemy mogli płatności dokonać natychmiast i nie gotówką, której po prostu mogą nie mieć. Taką przyszłą procedurę nazwaliśmy „szybkim mandatem”. Oczywiście zawsze możemy odmówić jego przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia płatności mandat staje się prawomocny. Jak informował szef MSWiA Mariusz Błaszczak do końca roku 2017 rozwiązanie to ma być wdrożone w całym kraju. Czyli funkcjonariusze przeszkoleni (80 tys. funkcjonariuszy jest uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, tez funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i straży miejskich), a patrole drogowe wyposażone w terminale.

W dniu jutrzejszym (15 maja) na swoim posiedzeniu rząd ma pochylić się nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który właśnie wprowadza możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą. - Prace są zaawansowane. Rada Ministrów przyjmie projekt na najbliższym posiedzeniu. Skierowany zostanie do Sejmu. Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną, chociaż oczywiście to zależy od Sejmu RP" - powiedział Błaszczak pytany przez dziennikarzy przez projekt. Jak informowaliśmy – w grudniu 2016 r. projekt został skierowany do konsultacji. Minister dodał również następujące uzasadnienie: - Chodzi chociażby o to, że bardzo wielu obcokrajowców dziś w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego ma problem dotyczący opłaty. Również coraz bardziej powszechne są rozliczenia bezgotówkowe w Polsce. W związku z tym jak najbardziej w naszym przekonaniu ten projekt jest uzasadniony.

Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości. Po przyjęciu projektu na posiedzeniu Rady Ministrów, będzie on skierowany pod obrady Sejmu. Czy w tym wypadku zostanie zastosowana tzw. szybka ścieżka legislacyjna? Jeżeli tak jeszcze przed wakacjami na drogach pojawią się patrole wyposażone w terminale płatnicze. (jm)