Statystyka

Ich lekceważący stosunek do przepisów kodeksu drogowego

20 maja 2020

Ich lekceważący stosunek do przepisów kodeksu drogowego
(infografika – PIU)

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki badań, z których wynika, że grupa w wieku 18-24 lat to kierowcy, którzy mają najbardziej lekceważący stosunek do przepisów drogowych. Stają się zagrożeniem dla samych siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Nadto właśnie ci sami kierowcy oceniają siebie jako posiadających już duże doświadczenie (uważają, że… 3-letnie doświadczenie jest wystarczającym – wg badań to ¾ grupy ankietowanych). - Fałszywe przekonanie o swoich umiejętnościach w połączeniu z brawurą sprawia, że w rzeczywistości stwarzają oni największe zagrożenie na polskich drogach, jeśli chodzi o wypadki – ocenia PIU. 40% osób z poddanych badaniu młodych kierowców przekraczanie dozwolonej prędkości o 20 km/godz. w obszarze zabudowanym uznaje za bezpiecznie. Prawie 60 proc. – nie widzi zagrożenia w przekraczaniu prędkości o 15 km/h. Natomiast ponad 60 proc. twierdzi, że można jeździć jednocześnie szybko i bezpiecznie (ogółem taką opinię wyraziło 55 proc. badanych). Dla porównania przywoływane są dane policje, a z tych wnika, że najwięcej powodują właśnie 18-24. letni kierowcy. Tu policjanci mówią m.inn. o braku dobrych wzorców. I wracając do analizy PIU - Kolejną cechą, która wyróżnia młodych kierowców, jest brak wyobraźni i egoizm - oceniają. - Ponad 18 proc. z nich uważa, że wyprzedzanie innego auta bezpośrednio przed przejściem dla pieszych „może być w wyjątkowych sytuacjach uzasadnione”. 2/3 badanych w wieku 18-24 lata uważa, że piesi powinni być mniej uprzywilejowani w ruchu drogowym niż obecnie, a 65,5 proc. twierdzi, że należy zwiększyć przywileje kierowców.

Badanie zostało zrealizowane od 20. stycznia do 2. lutego 2020 na zlecenie PIU przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI). Próba 1509. (jm)

(infografika – PIU)(infografika – PIU)