Statystyka

Kierujący pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków

12 października 2023

Kierujący pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków
(fot. PIXABAY)

Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 r. nietrzeźwi bądź będący pod wpływem środków odurzających kierowcy pojazdów spowodowali 1415 wypadków. Policyjne dane nie mówią nic o liczbie kolizji spowodowanej przez nietrzeźwych kierowców.

Wypadki z winy kierujących. W 2022 roku z winy kierujących pojazdami powstały 19 373 wypadki (co stanowi 90,9% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 1 621 osób (85,5%), a 22 834 zostały ranne (92,3 %).

Alkohol W 2022 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych (10,5% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 268 osób (14,1% ogółu zabitych), a 2 567 osób odniosło obrażenia (10,4% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 240 (-9,6%), osób zabitych o 63 (-19,0%) i osób rannych o 238 (-8,5%).

W 2022 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1 729 wypadków (8,1% ogółu), w których zginęło 220 osób (11,6%), a ranne zostały 1 964 osoby (7,9%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 415 wypadków, w których zginęły 172 osoby, a rannych zostało 1 690 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,3%. W porównaniu do 2021 roku nastąpił spadek: liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 187 (-11,7%), liczby osób zabitych o 40 (-18,9%) oraz liczby osób rannych o 227 (-11,8%). W grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 923 wypadków (65,2% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu). Wskaźnik ten jest niższy niż w roku ubiegłym. W wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęły 134 osoby, tj. 77,9% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2021 rok – 77,8%), a ranne w tych wypadkach zostały 1 193 osoby tj. 70,6% (2021 rok – 71,7%). Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 159 wypadków (11,2%), w których zginęło 9 osób (5,2%), a 152 zostały ranne (9,0%).

Inne środki. Kierujący pojazdami będący pod działaniem innego środka byli sprawcami 101 wypadków, w których 30 osób zginęło, a 113 zostało rannych oraz 307 kolizji.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym. W 2022 roku wydarzyło się 1 760 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że w co dwunastym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowano 2 074 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, liczba zmalała o 314 (-15,1%). W wypadkach tych zginęło 1 896 osób, 1 318 (69,5%) zginęło na miejscu, a pozostałe 578 (30,5%) to zgony w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku.

Liczba wypadków spowodowanych alkoholem sukcesywnie maleje.