Statystyka

Młodzi kierowcy nadal są zagrożeni i są zagrożeniem

15 września 2022

Młodzi kierowcy nadal są zagrożeni i są zagrożeniem
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego konferencja poświęcona aspektom bezpieczeństwa w mobilności młodych ludzi. Pretekstem do spotkania jest raport DEKRA „ROAD SAFETY REPORT 2022. Mobility of Young People”.

Należy odnotować ważne wypowiedzi, które wygłosili: Dorota Olszewska, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mariusz Mankiewicz, prezes DEKRA Polska, prof. dr inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego oraz komisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W dyskusji udział wzięła Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i inni.

Raport DEKRA. Zaprezentowany raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKR-y pt. „ROAD SAFETY REPORT 2022. Mobility of Young People” [kliknij] to kolejna rzetelna analiza, ważne statystyki, sugestywne przykłady. Ten raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym to także źródło dobrych praktyk i konkretnych inicjatyw dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niezastąpione Raporty ukazują się od 2008 r. Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym mogliśmy zapoznać się z niezwykle interesującą analizą dotyczącą kierowców seniorów [kliknij].

Młodzi kierowcy - w przedziale wiekowym 18-24 lat - nadal stanowią grupę z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków drogowych. To smutna statystyka do której doprowadza ich brak doświadczenia, a jednocześnie nadmierna pewność siebie, zachowania ryzykowne itp. Listę tych ostatnich otwiera przekraczanie dozwolonych prędkości, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też korzystanie ze smartfonów w czasie jazdy, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i innych. W grupie młodych kierowców w roku 2022 odnotowano - nadal - najwyższy wskaźnik wypadków, choć są też dane spadkowe np. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Do szczegółów Raportu wrócimy w rozmowie z Mariuszem Mankiewiczem prezesem DEKRA Polska.

Wnioski. - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nadal będzie kontynuowała działania edukacyjne adresowane do tej grupy kierowców - deklarował Konrad Romik. Podkreślano potrzebę szkoleń w zakresie profesjonalnych szkoleń techniki jazdy. Renata Rychter dodała, iż trwają prace nad nowym systemem szkolenia kandydatów na kierowców. Prof. M. Ślęzak wskazywał na potrzebę kontynuowana takich udanych projektów jak spotkania ze sprawcami wypadków (Module Close To [klinij]). Sekretarz KRBRD podsumował: - Nauczanie młodych uczestników ruchu drogowego to nie jest tylko proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. To proces długofalowy, który musi rozpoczynać się już w latach dzieciństwa i trwać latami. (jm)

[kliknij]