Statystyka

Mówili o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

21 października 2019

Mówili o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży
Agata Gajos, dyrektor zarządzająca Partnerstwem Dla Bezpieczeństwa Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyła się ważna debata poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w ruchu drogowym pt.: BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY - NOWE WYZWANIA. Organizator - Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego przy udziale Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W programie przewidziano wstąpienie Konrada Romika, sekretarza KRBRD, którego (w związku z udziałem w debacie senackiej) zastąpił Marek Wierzchowski; Mariusza Maniewicza, członka Zarządu DEKRA; podinsp. Radosława Kobrysia z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji; Agaty Gajos, dyrektor zarządzającej PBD; przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża; Macieja Wrońskiego, prezesa TLP, Członka Zarządu PBD.

Na pierwszy blok informacji złożyła się niezwykle interesująca prezentacja kompleksowego, rocznego raportu pn. DEKRA Road Safety Report 2019 - Children on the Road [kliknij], w tym analizy wypadków drogowych, wniosków oraz wybranych zagadnień naszych krajowych statystyk bezpieczeństwa drogowego. Równie ciekawe wystąpienia dotyczyły realizacji takich programów edukacyjnych jak: Szkolne Kluby Bezpieczeństwa; projektów PCK; szkoleń motocyklowych dzieci; bezpiecznego przewozu dzieci. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Macieja Wrońskiego poświęcona tytułowemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży - nowym wyzwaniom, nowym zagrożeniom. Debata niezwykle interesująca, też emocjonująca. (jm)

DEKRA Road Safety Report 2019 - Children on the Roa [kliknij - https://www.dekra-roadsafety.com/media/dekra-roadsafety-2019-de.pdf ]