Statystyka

Na małopolskich drogach bezpieczniej

4 stycznia 2022

Na małopolskich drogach bezpieczniej
(fot. Policja Małopolska)

W 2021 roku, na małopolskich drogach doszło do 2236 wypadków, w których śmierć poniosły 144 osoby, a 2586 zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 31593 kolizjach drogowych. Z roku na rok, systematycznie zmniejsza się liczba wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych.

Kierujący pojazdami byli największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć w wypadkach. W 2021 r. było to 69 osób, co stanowi 47,9% ilości wszystkich ofiar. Kolejną grupę stanowili piesi, których zginęło 53, co stanowi 36,8%. Na trzecim miejscu uplasowali się pasażerowie pojazdów, których zginęło 33, tj. 15,2%.

W porównaniu do 2020 roku obserwujemy spadek ilości wypadków o 27, miejszą liczbę zabitych o 13 osób, natomiast zwiększenie ilości osób rannych o 25.

Warto podkreślić, że od 2017 do 2021 roku liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 1379, tj. o 38,1%.

Głównymi sprawcami wypadków w 2021 roku, byli kierujący - 87,9%. Dominującą przyczyną zdarzeń na drogach było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.

Podczas minionego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na małopolskich drogach policjanci prowadzili szereg działań profilaktycznych, kontrolno-nadzorczych oraz inżynieryjnych. W 2021 roku, z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali ponad 4000 praw jazdy. Wszystkich wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem dozwolonej prędkości było blisko 252 tys.

(Źródło: Policja Małopolska)