Statystyka

Na Mazowszu bezpieczniej - (styczeń-czerwiec 2017)

29 sierpnia 2017

Na Mazowszu bezpieczniej  -  (styczeń-czerwiec 2017)
(fot. J. Michasiewicz)

Poprawia się bezpieczeństwo na drogach Mazowsza. Dane obrazujące I półrocze tego roku są optymistycznie. Mimo ciągle wzrastającego nasilenia ruchu i coraz większej liczby pojazdów Policjanci odnotowali mniej wypadków drogowych, a co najważniejsze, znacznie mniej ofiar śmiertelnych. Jednak wciąż dochodzi do zdarzeń, w których giną ludzie, a policjanci by jak najbardziej ograniczyć ilość ofiar na drogach apelują o rozsądek i poszanowanie przepisów ruchu drogowego, ostrzegają o zagrożeniach i uczą jak zachowywać się na drodze, by nie stać się przyczyną czy ofiarą tragedii.

Pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło wyraźny spadek ilości najgroźniejszych zdarzeń drogowych. W okresie od stycznia do czerwca na Mazowszu doszło do 922 wypadków drogowych (-14,6 %), 108 osób zginęło na drogach (-24,5%), 1127 odniosło obrażenia (-16,5%). W roku 2016, w tym samym okresie było 1079 wypadków drogowych, 143 osób zginęło na drogach, a 1349 odniosło obrażenia. W pierwszej połowie roku najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu - 228, najmniej w lutym - 100. Jednocześnie najwięcej zdarzeń drogowych z ofiarami w ludziach ma miejsce w soboty - 150, najmniej we wtorki -113. Na przestrzeni ostatnich lat największe zagrożenie w ruchu drogowym występuje niezmiennie w godzinach popołudniowych pomiędzy godzinami 14.00 a 22.00. Wypadki drogowe najczęściej powodują kierujący pojazdami, 816. Zginęły w nich 84 osoby. Piesi byli przyczyną 65 zdarzeń, w których zginęło 15 osób.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to:

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 270

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 232

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 69

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 37

Z kolei piesi najczęściej powodują wypadki drogowe poprzez:

Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 31

Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody - 12

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi - 6

Należy jeszcze dodać, że w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg spowodowali 72 wypadków drogowych, tj. 8,2% ogółu wypadków. Śmierć w nich poniosło 14 osób, tj. 13,1% (9,8%) ogółu zabitych, a 27 osób odniosło obrażenia, tj. 2,5% ogółu rannych. (Policja Mazowiecka)