Statystyka

Poseł Bogdan Rzońca w sprawie przydrożnych drzew

31 marca 2017

Poseł Bogdan Rzońca w sprawie przydrożnych drzew
Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący parlamentarnej Komisji Infrastruktury (fot. J. Michasiewicz)

Bogdan Rzońca zgłosił do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację (nr 10728) w sprawie wpływu przydrożnych drzew na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poseł nawiązał do trwającej ożywionej dyskusji związanej z kontrowersjami wokół trwających w kraju wycinek drzew, dyskusji wynikającej z - jak pisze - liberalizacji prawa w zakresie gospodarowania drzewostanem. - Równolegle systematycznie pojawiają się kolejne informacje na temat tragicznych w skutkach zderzeń pojazdów samochodowych z przydrożnymi drzewami. Formułowane są sugestie, aby usunąć zadrzewienie z pasa drogowego i tym samym zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji będących efektem opuszczenia pasa ruchu przez pojazdu - uzasadniał poseł pytając jednocześnie o stosowne statystyki za lata 2015 i 2016.

Odpowiedzi udzieliła podsekretarz stanu Justyna Skrzydło informując o liczbie osób, które zginęły w 2015 i 2016 r. w wyniku uderzenia samochodu w przydrożne drzewo, z wyszczególnieniem kategorii drogi, na której nastąpiło zderzenie:

Kategoria drogi

2015

2016

Liczba zabitych

Droga krajowa

60

66

Droga wojewódzka

113

139

Droga powiatowa

191

175

Droga gminna

27

32

Inne miejsca nie zakwalifikowane do ww. kategorii

(np. ulice w miastach, strefa ruchu)

14

13

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

(jm)