Legislacja

Zaostrzenia przepisów są, a czy wyroki będą ostrzejsze?

1 kwietnia 2017

Zaostrzenia przepisów są, a czy wyroki będą ostrzejsze?
„Dziennik Zachodni” – „To nie prędkość jest grzechem kierowców...”

Redakcja dziennika „Dziennik Zachodni” na fali komentarzy w sprawie uchwalonych zmian przepisów zaostrzających sankcje nakładane na pijanych kierowców i „piratów drogowych” przywołuje taryfikator mandatów i analizuje – największym błędem za kółkiem nie jest jednak prędkość. Zgadzamy się, iż o zapowiadanych zmianach w taryfikatorze mandatów mówi się regularnie co kilka miesięcy, także ciekawi jesteśmy co do zmian wniesie Senat, który teraz zajmie się ustawą z 25 marca br. Może jeszcze zaostrzą kary dla wymienionych piratów drogowych. Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużony okres przedawnienia karalności wykroczeń stanowią założenie uchwalonej ustawy. - Zmiany są wymierzone w piratów drogowych, którzy powodują śmiertelne wypadki, często z udziałem dzieci. Zmiany uderzą w piratów drogowych - komentuje dziennik.

Dziennik przypomina, iż w tzw. taryfikatorze mandatów już na początku roku doszło do zmiany. Jednak była to jedynie korekta, dotycząca trybu przekazywania staroście informacji o „ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu prędkości o 50 kilometrów na godzinę na obszarze zabudowanym”. - Zgodnie z nowymi zasadami, fakt zatrzymania przez policjanta prawa jazdy, w związku z popełnionym wykroczeniem, pozostaje bez wpływu na możliwość późniejszego zatrzymania tego dokumentu na okres 3 miesięcy. Do wydania przez starostę decyzji wystarczająca jest informacja o ujawnieniu takiego wykroczenia - informowała Komenda Główna Policji. Kolejne zmiany przynosi projekt dotyczący przewozu dzieci (marzec br).

- Warto jeszcze wiedzieć, że przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym. Z centralnej ewidencji kierowców do sądów trafią również informacje, czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Obecnie nie ma takiego obowiązku, co sprawia, że często wydawane są łagodne wyroki w przypadku piratów drogowych. – konkluduje redakcja „Dziennika Zachodniego”. (jm)