Statystyka

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - luty 2017. Zginęło 141. osób

28 marca 2017

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - luty 2017. Zginęło 141. osób
KGP. Statystyka ruchu drogowego. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ujęciu miesięcznym. Luty 2017

Jak informuje Komenda Główna Policji: Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2017 roku doszło do: 1 776 wypadków drogowych, w których 141 osób zginęło, a  2 161 osób zostało rannych. Policja zarejestrowała: 29 593 kolizje. Dane te, w porównaniu z lutym roku poprzedniego przedstawiają się następująco: Luty’2016 Luty’2017 Luty’2016 = 100% + / - Wypadki 2 124 1 776 83,6 - 348 Zabici 195 141 72,3 - 54 Ranni 2 552 2 161 84,7 - 391 Kolizje 28 169 29 593 105,1 + 1 424 Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w okresie tym wyniósł 121,7 a zabitych 7,9. W lutym 2016 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio 120,1 oraz 9,2.

W lutym 2017 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano spadek liczba wypadków o 348 (-16,4%), liczby osób zabitych o 54 (-27,7%) i liczby osób rannych o 391 (-15,3%). Spadek liczby wypadków zanotowano w 15 województwach, największy na terenie woj. podlaskiego ( -46,8%) oraz woj. mazowieckiego (-36,5%). Wzrost zanotowano w 2 województwach, w woj. wielkopolskim (+19,4%) i woj. pomorskim (+0,7%). Spadek liczby zabitych nastąpił w 13 województwach, największy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (-62,5%) oraz woj. opolskiego (-57,1%). Wzrost nastąpił w 3 województwach, największy w woj. świętokrzyskim (+50%). Woj. lubelskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby rannych nastąpił w 13 województwach, największy na terenie woj. podlaskiego (-50,9%). Wzrost nastąpił w 3 województwach, największy w woj. pomorskim (+3,9%) Teren działania KSP na poziomie roku ubiegłego.