Statystyka

Transport publiczny pod znakiem pandemii

18 marca 2021

Transport publiczny pod znakiem pandemii
(grafika - Urząd m.st. Warszawy)

O zmianach w transporcie publicznym na podstawie tego stołecznego. W 2020 roku Warszawskim Transportem Publicznym podróżowało ponad 726 mln pasażerów, a wartość sprzedaży biletów przekroczyła 601 mln zł. W obu przypadkach – w porównaniu z rokiem 2019 – odnotowano około 40-proc. spadek.

Mniej pasażerów w WTP

Warszawski Transport Publiczny zakończył 2020 rok z liczbą pasażerów 726 242 018. Rok wcześniej stołecznymi autobusami, tramwajami i pociągami podróżowało ponad 1,2 mld osób. Jest to pierwszy od wielu lat spadek liczby osób korzystających z komunikacji zbiorowej. Przyczyną była epidemia koronawirusa i wprowadzone ograniczenia życia społecznego. Codzienne podróże do szkoły i pracy w znacznym stopniu zostały zastąpione nauką i pracą wykonywaną zdalnie, nieczynne były instytucje kultury, sportowe, obiekty handlowe.

Autobusy w ubiegłym roku wybrało ponad 352 mln osób, tramwaje – prawie 169 mln, metro ponad 162 mln, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej – prawie 15 mln, a pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – odpowiednio 25 mln i 2,7 mln pasażerów.

Nie zmniejszyliśmy liczby wozów i przejechanych kilometrów

Liczba wysyłanych na ulice i tory pojazdów oraz przejechanych przez nie kilometrów była porównywalna do tej w roku 2019 i przekroczyła 267 mln wozokilometrów. W dni powszednie w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego na ulice i torowiska wyjeżdżało ok. 1,5 tys. autobusów, ponad 400 tramwajów oraz 54 pociągi metra i 20 pociągów SKM.

Autobusy przejechały ponad 122 mln km, tramwaje – 52 mln, metro – 42 mln, pociągi SKM – 15,3 mln, a pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – łącznie 35,7 mln.

Mniej pieniędzy ze sprzedanych biletów

W 2020 roku pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego kupili bilety za 601 027 773 zł. Rok wcześniej sprzedaż wyniosła 994 588 849 zł. Oznacza to spadek sięgający prawie 40 proc. Jest to konsekwencja pandemii koronawirusa, a tym samym mniejszego zainteresowania komunikacją miejską.

W ubiegłym roku pasażerowie kupili łącznie 58 548 041 sztuk biletów wszystkich rodzajów. Rok wcześniej było to ponad 85 mln biletów, czyli o 31 proc. więcej.

Najwięcej sprzedano biletów: 20-minutowych – prawie 31,2 mln sztuk, jednorazowych – ponad 23 mln, a z tego tylko samych pojazdowych (czyli kupowanych w biletomatach w pojazdach WTP) – ponad 6,6 mln.

Największy, ponad 50-proc. spadek, odnotowano w przypadku biletów krótkookresowych (dobowe, weekendowe, 3-dniowe) z ponad 2,4 mln sztuk w 2019 roku do 1,2 mln w 2020 roku. Wśród samych tylko biletów 3-dniowych spadek wyniósł ponad 60 proc. (z 270 tys. sztuk w 2019 roku do około 104 tys. w 2020 roku).

Zdecydowanie spadło także zainteresowanie biletami długookresowymi (30- i 90-dniowe). W 2019 roku sprzedano ich prawie 5,2 mln sztuk, a rok później – nieco ponad 3 mln.

Niższe wpływy ze sprzedaży biletów oznaczały także większą niż w poprzednich latach dopłatę do komunikacji miejskiej z budżetu m.st. Warszawy. W ostatnich latach wpływy pokrywały ponad 30 proc. kosztów uruchamiania komunikacji. W 2020 roku było to niewiele ponad 22 proc.

W 2020 roku na zakup usług komunikacyjnych przeznaczono ponad 2,6 mld zł. Największą część tej kwoty – prawie 75 proc. stanowiło dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy. Wspomniane wpływy ze sprzedaży biletów wraz z dofinansowaniem z gmin, na podstawie zawartych porozumień, to pozostałe 25 proc.

Procent osób bez biletu bez zmian

Kontrolerzy biletów w ubiegłym roku przeprowadzili łącznie 5 041 358 kontroli. Wystawili łącznie 133 408 opłat dodatkowych, z czego 76 360 były to wezwania do zapłaty, a 59 048 opłaty uiszczone na miejscu kontroli. Odsetek podróżujących bez ważnego biletu wyniósł 2,65 proc. i był porównywalny do tego w 2019 roku.

Opłaty wnoszone podczas kontroli na miejscu – zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe – stanowiły w 2020 roku 44,2 proc. wszystkich opłat dodatkowych. Wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat.

Urząd m.st. Warszawy

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w raporcie rocznym za 2020 r.  

(grafiki - Urząd m.st. Warszawy - mat. prasowe)