Statystyka

Wzrósł ruch na drogach krajowych - synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021

17 listopada 2021

Wzrósł ruch na drogach krajowych - synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021
(fot. Jolanta Michasiewicz)

GDDKiA ma już pierwsze podsumowanie Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) rozpoczętego w 2020 r. i zakończonego w tym roku. Co ważne, dzięki odpowiedniej organizacji pomiarów oraz metodom zastosowanym w procesie przetwarzania i obliczania wyników, zminimalizowano wpływ pandemii koronawirusa na wyniki. Będą one mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg.

Przybywa pojazdów na drogach. 13 574 pojazdów na dobę – oto średni dobowy ruch roczny (SDRR) na zamiejskiej sieci dróg krajowych. Jest o 21 proc. wyższy niż w GPR 2015. Na drogach międzynarodowych SDRR według pomiarów GPR 2020/21 wynosił 25 488 poj./dobę (o 27 proc. więcej niż w GPR 2015). Na pozostałych drogach krajowych to 8746 poj./dobę (wzrost o 15 proc.).

Różnice między województwami. GDDKiA odnotowała duże różnice w obciążeniu sieci dróg krajowych w poszczególnych województwach. Największe obciążenie ruchem na drogach krajowych, wynoszące ponad 22 000 poj./dobę, wystąpiło w województwie śląskim. Najmniejszym obciążeniem ruchu, poniżej 8000 poj./dobę, charakteryzowały się drogi krajowe w województwie warmińsko-mazurskim.

Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg krajowych w GPR 2020/21 okazały się:

S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka, SDRR od 104 620 do 197 813 poj./dobę, zależnie od odcinka,

S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz, SDRR od 104 869 do 114 959 poj./dobę, zależnie od odcinka,

S2, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami na przecięciu z M.in. Jerozolimskimi i m.in. Krakowską, SDRR od 100 461 do 114 288 poj./dobę, zależnie od odcinka,

S86, od węzła z ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do węzła z Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, SDRR = 112 736 poj./dobę,

A4, pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska, SDRR = 105 033 poj./dobę.

Największe wzrosty ruchu w stosunku do GPR 2015 odnotowano na:

S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz, o ok. 50-80 tys. poj./dobę (ok. 70-280 proc), zależnie od odcinka,

S7, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Salomea i Opacz, o ok. 55 tys. poj./dobę (ok. 140 proc.),

S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka, o ok. 25-45 tys. poj./dobę (ok. 25-40 proc.), zależnie od odcinka,

A4, pomiędzy węzłami Kraków Południe i Niepołomice, o ok. 30-40 tys. poj./dobę (ok. 60-100 proc), zależnie od odcinka,

S6, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Straszyn, o ok. 32 tys. poj./dobę (ok. 84 proc.),

A8, pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Stadion, o ok. 26 tys. poj./dobę (ok. 45 proc.).

Największe spadki ruchu odnotowano na:

DK91, Częstochowa – Podwarpie, o ok. 20-24 tys. poj./dobę (ok. 40-60 proc.), zależnie od odcinka,

A1, DK1 Łódź Południe – Kruszyny, o ok. 10-20 tys. poj./dobę (ok. 30-40 proc.), zależnie od odcinka,

DK92, Brzeziny – Choszczówka, o ok. 10 tys. poj./dobę (ok. 45 proc.),

DK94, Łańcut – Przeworsk, o ok. 7 tys. poj./dobę (ok. 48 proc.),

DK15, węzeł Trzebnica – Trzebnica, o ok. 7 tys. poj./dobę (ok. 48 proc.),

DK14, Stryków – Łódź, o ok. 6,5 tys. poj./dobę (ok. 30 proc.).

Zebrane dane do dalszej analizy. O ile SDRR w porównaniu z wynikami GPR 2015 wzrósł o 21 proc., to zmiany w ruchu poszczególnych kategorii pojazdów były bardziej zróżnicowane. Największy wzrost, o 42 proc., odnotowano dla lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych), co może wynikać m.in. ze zmian zachodzących od 2015 r. w strukturze handlu (w tym wzrostu popularności e-zakupów wynikającego z pandemii COVID-19).

Dla kategorii samochodów ciężarowych bez przyczep i autobusów odnotowano spadki wynoszące odpowiednio 17 i 51 proc. Duży spadek ruchu autobusów przypuszczalnie był efektem ograniczeń w przewozie osób w transporcie zbiorowym wprowadzonych w związku z pandemią. Zmiany dla tych dwóch kategorii pojazdów będą jeszcze szczegółowo analizowane w najbliższych latach, z wykorzystaniem danych ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu.

Wyniki GPR 2020/21 pokazały dużą koncentrację ruchu na wybranych drogach krajowych o długości 3680 km, z czego 2972 km to autostrady i drogi ekspresowe. Chociaż stanowią one tylko 20 proc. sieci dróg krajowych to przenosiły ponad 50 proc. pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych.

Pomiary pokazały także wzrost, o ponad 19 proc. w porównaniu z GPR 2015, średniego dobowego ruchu w dni robocze. Jednak udział tego ruchu zmniejszył się w wynikach średniego dobowego ruchu rocznego. Zmniejszył się także, średnio o 0,8 proc., udział ruchu nocnego (w godzinach 22.00-6.00) w ruchu dobowym na drogach krajowych.

Podobna zmiana widoczna była między latami 2010-2015, co może wynikać z ciągłej poprawy warunków ruchu na sieci dróg krajowych i dostępności nowych odcinków dwujezdniowych. Większa możliwość korzystania z sieci dróg szybkiego ruchu może powodować zmniejszenie odsetka kierowców podróżujących nocą, unikających w ten sposób większego natężenia ruchu na drogach, co ma znaczenie na odcinkach jednojezdniowych.

Synteza wyników GPR 2020/21 dostępna jest poniżej. Bardziej szczegółowy materiał informacyjny zostanie zawarty w opracowaniu pn. „Ruch drogowy 2020/2021”, którego publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

GDDKiA dostosowała GPR do warunków pandemii. GPR 2020/21 przeprowadzono na 2289 odcinkach pomiarowych wyznaczonych na całej sieci dróg krajowych zarządzanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiar rozpoczął się w styczniu 2020 r., a wraz z pandemią COVID-19 wprowadzono szereg działań zaradczych polegających m.in. na zmianie założonego harmonogramu prac i modyfikacji kalendarza GPR 2020/21. Ponadto, ze względu na charakter obliczanych parametrów ruchu wykorzystywanych do celów planistyczno-projektowych, niezbędne było zmodyfikowanie wzorów obliczeniowych tak, aby otrzymane parametry miały wartości poprawne ze względu na zastosowanie w wymienionych celach.

Pomiary na drogach krajowych przeprowadzono metodą wideorejestracji lub w sposób automatyczny, co wymusiło na wszystkich uczestnikach pomiaru zupełnie nowe podejście do archiwizacji, weryfikacji i przetwarzania danych. Konieczny był stały nadzór nad realizacją pomiaru, w tym także bezpośrednie kontrole w terenie, realizowane przez GDDKiA oraz firmę opracowującą wyniki pomiaru. Ponadto przyjęta organizacja pomiarów zapewniła uzyskanie wyników, które będą mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci dróg krajowych, zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło informacji: GDDKiA