Legislacja

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury

18 listopada 2021

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury
Senat RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury dnia 17.11.2021 r. - Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] (fot. Kancelaria Senatu RP)

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, która rozpatrywała uchwaloną przez Sejm ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W piątek debata w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Następnie 24-25 bm. - 33. posiedzenie plenarne Senatu w jego porządku obrad oba sprawozdania. 1-2 grudnia - posiedzenie Sejmu.

Procedowanie. 2 listopada br. do Senatu RP wpłynęła uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 555 [kliknij]). Doprecyzujmy - co ważne, albowiem nie jest to jedyna nowelizacja tej ustawy właśnie procedowana w naszym Parlamencie - celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wsparcie ofiar i ich rodzin, ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i dalej - walka z piratami drogowymi wsiadającymi za kierownice pojazdu pod wpływem alkoholu. Marszałek Senatu skierował ustawę do: Komisji Infrastruktury, ale także Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie pierwszej z nich. Druga będzie debatowała w najbliższy piątek - 19.bm. Kolejny termin to 24-25 bm. Posiedzenie plenarne Senatu w którego porządku obrad przewidziano wysłuchanie i głosowania nad sprawozdaniami obu Komisji. Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa 2 grudnia br.

Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury (17.11.2021) [kliknij]. W posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury, które miało miejsce w dniu wczorajszy uczestniczyli senatorowie oraz zaproszeni goście. Stanowisko rządu - podobnie jak w toku kolejnych etapów prac parlamentarnych - reprezentował Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jako pierwsze omówiono poprawki Biura Legislacyjnego - zgłoszono 8. W poprawki nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - otrzymały pozytywne stanowisko rządu, negatywne - poprawka nr 6. I dodatkowa poprawka senatorska: określenie z kodeksu karnego - „pokrzywdzony”, będzie zastąpione określeniem właściwym dla nomenklatury kodeksu cywilnego - czyli „poszkodowany”.

W czasie przewidzianym na dyskusję zarówno senatorowie jak i zaproszeni zadawali pytania. Podejmowane kwestie: odpowiedzialności pracodawcy za przekroczenia czasu pracy kierowców i manipulacje przy tachografach; minimalnej wysokości mandatu za prowadzenie pojazdu bez uprawnień; nieprawidłowego oznaczenia prowadzonych robót drogowych; pojazdu szynowego w strefie zamieszkania; używania przez kierowców urządzeń mobilnych i stosownych kar; przejazdu kolejowego - kar za zignorowanie znaku STOP; wysokości kary dla pieszego; świadczeń rentowych i zadośćuczynienia - przyszłych procedur; zwolnienia z obowiązku podatkowego od kwot zasądzonych zadośćuczynień, odszkodowań i renty; terminów usuwania danych kierowców z baz ubezpieczycieli i inne.

Pytania: - Jest taki mit, że Polska jest krajem pijaków na drogach. Panie ministrze - ile wypadków, ile ofiar śmiertelnych i ile osób rannych pochłonęły wypadki spowodowane przez kierujących po użyciu alkoholu? Czyli od 0,21 do 0,50 promila. W większości krajów to w ogóle nie jest penalizowane - pytał Janusz Popiel (prezes Stowarzyszenia ALTER EGO). I dalej: - Dlaczego tak nisko wyceniono prowadzenie pojazdu bez uprawnień? We Francji prowadzenie pojazdu bez uprawnień kosztuje 15 tys. euro i rok więzienia. Ponieważ osoby, które nie ubiegały się nigdy o uprawnienia są to osoby - jak przyjęto - które nie potrafią prowadzić pojazdu. U nas wyceniono to na 1500 zł, kiedy kurs kosztuje około 3 tys. zł (na kat. B). Wydaje się, że tutaj minimalna grzywna powinna być wyższa, aniżeli koszt zdobycia uprawnień. - Na jakich badaniach oparte są założenia o wpływie wysokości mandatu na przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym? Jakie badania zostały przeprowadzone? I kiedy? - pytała adwokat Magdalena Fertak (Naczelna Rada Adwokacka). - Uważamy za niedopuszczalne udzielanie informacji z państwowego systemu prywatnym firmom ubezpieczeniowym (…) jest nader niebezpiecznym precedensem - oceniał Jerzy Płókarz (prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej).

Odpowiedzi: - W tej ustawie regulujemy kwestie tych, którzy jeżdżą po użyciu alkoholu, natomiast powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi - regulacje będą w kodeksie karnym inną ustawą. Mówię tutaj gremialnie o tych powyżej 0,2 prom. Jest to ok. 8 proc. wszystkich wypadków. (…) W opinii rządu jednak jest to problem fundamentalny i zrobimy wszystko, żeby te 8 proc. zniwelować do 0 proc. (…) Będziemy tutaj bezlitośni jeżeli chodzi o tych, którzy już po użyciu alkoholu siadają za kierownicę! Wszystkich wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców było ponad 1600 w roku 2020. 216 ofiar, ponad 1800 osób rannych! Naprawdę jest o co walczyć i tą rękawicę podejmujemy. Pakiet zmian dotyczących kierowców pijanych (czyli powyżej 0,5 prom. alkoholu we krwi) zostanie zaprezentowany wraz z nowelizacją Kodeksu karnego - wyjaśniał, informował i deklarował Rafał Weber w imieniu rządu. - Kwestia jazdy bez uprawnień. W tej chwili ta stawka wynosi między 300 a 500 zł. Podnosimy ją do 1500 zł. Mało czy dużo? (…) W naszej ocenie jest to stawka wystarczająca i powinna odstraszać tych, którzy nie posiadają prawa jazdy lub mają je chwilowo zatrzymane, a wsiadają „za kółko” - odpowiadał wiceminister. - Jeżeli chodzi o przekazywanie danych do ubezpieczycieli - przekazywane będą dane tylko i wyłącznie o tych wykroczeniach o których w tej chwili rozmawiamy, czyli te najgroźniejsze, nie błahe. (…) Ubezpieczyciel będzie miał informacje tylko o tych wykroczeniach, które wpisujemy w ustawę, o tych, które w sposób bezpośredni zagrażają utratą zdrowia, czy nawet życia. Innych danych ten ubezpieczyciel posiadał nie będzie - precyzował. O wpływie mandatów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówił i przypominał Konrad Romik (sekretarz Krajowej Rady BRD): - Do projektu ustawy zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504), który wpłynął do Sejmu zostały załączone szczegółowe opisy jeżeli chodzi o ocenę skutków regulacji. W punkcie 13. w załączniku „Istotne dokumenty źródłowe, badania i analizy” [kliknij] zostały wskazane m.inn. dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i działań w tym zakresie (…) jak również kwestie zarządzania prędkością (…), badania zachowań (…), wycena kosztów wypadków i kolizji (…), kwestia aspektu ekonomicznego wypadków drogowych, nie tylko kwestia traumy (…). - Jest rok 2013! Przyjmuje się Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz pierwszy program realizacyjny w tym zakresie, w którym w tabeli nr 41 czytamy: „Podniesienie maksymalnej wysokości grzywien, zmiana taryfikatora za wykroczenia w ruchu drogowym”. To było wskazane przez KRBRD, jest rok 2013. Mamy rok 2021! - przypominał i konkludował sekretarz K. Romik.

Senatorowie jednomyślnie przegłosowali zgłoszone poprawki legislacyjne, poprawkę senatorską (7 głosów). Całość ustawy - łącznie z poprawkami - także została przegłosowana jednomyślnie. Sprawozdawcą Komisji wybrano senator Halinę Biedę. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 24-25 bm. (jm)