rejestr zastawów
Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

23 lutego 2024

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pod numerem UD13 Wykazu prac legislacyjnych opublikowała informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt jeszcze w listopadzie ub.r. poddano ustaleniom i konsultacjom.

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

29 listopada 2023

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, który wczoraj opublikowany został w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozszerzony ma być katalog danych, jakie przekazywane są przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych - o adnotację o wykreśleniu zastawu po upływie 20 lat.