Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo w sprawie braku publikacji noweli rozporządzenia o egzaminowaniu
Legislacja

Ministerstwo w sprawie braku publikacji noweli rozporządzenia o egzaminowaniu

11 stycznia 2024

Rzecznik prasowy resort Infrastruktury zapytany przez redakcję PRAWA DROGOWEGO@NEWS o zapowiedzianą jeszcze w grudniu ub. r. nowelizację obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie egzaminowania poinformował nas, iż trwają uzgodnienia z ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Akt będzie obowiązywał z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja, której jednak nie ma. Dlaczego?
Legislacja

Nowelizacja, której jednak nie ma. Dlaczego?

3 stycznia 2024

Jeszcze 21 grudnia 2023 r. w Wykazie aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji udostępniono autorski projekt rozporządzenia resortu w sprawie egzaminowania. W Dzienniku Ustaw akty dotychczas nie opublikowano mimo faktu, iż wejście w życie określono - z oczywistych przesłanek - na 1 stycznia br. WORD-y prowadzą egzaminy i pytają.

Paweł Gancarz wiceministrem ds. transportu drogowego, dróg publicznych oraz brd
Przegląd prasy

Paweł Gancarz wiceministrem ds. transportu drogowego, dróg publicznych oraz brd

22 grudnia 2023

Paweł Gancarz powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Nowy wiceminister odpowiada za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

KSE chce prawa, które nie będzie prowokowało zagrożeń
Rozmowy

KSE chce prawa, które nie będzie prowokowało zagrożeń

21 grudnia 2023

W imieniu Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów prezes Tomasz Dziuganowski adresuje do Ministerstwa Infrastruktury deklarację współpracy w zakresie współtworzenia prawa, które będzie w założeniach bezpieczne podczas sprawdzania kwalifikacji kandydatów dla kierowców i kierowców dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, prawa które wręcz nie będzie prowokować do tworzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia któregokolwiek uczestnika ruchu drogowego. Publikujemy oficjalny Komunikat RG KSE, w nim stanowisko w sprawie zmian w rozporządzeniu o egzaminowaniu opublikowanym 8 grudnia 2023.

Audyt w Ministerstwie Infrastruktury
Przegląd prasy

Audyt w Ministerstwie Infrastruktury

18 grudnia 2023

- Będziemy wszystko audytować - informują nowi (powołani 13 grudnia br.) szefowie resortów. Jarosław Wałęsa 30 listopada br. złożył szereg interpelacji w sprawie najbliższych planów ministra infrastruktury (powołanego 27 listopada br.) oraz kolejne w sprawie przeprowadzenia audytu i najbliższych planów (powołanego 13 grudnia).  Czyli trwa sprawdzanie co działo się w resortach w ostatnich ośmiu latach, odbywają się spotkania z kandydatami na 

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja
Legislacja

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja

18 grudnia 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2023 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2023.2685). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Na sprzedającego i kupującego pojazdy używane nałożone zostają nowe obowiązki.

A w resorcie infrastruktury…
Przegląd prasy

A w resorcie infrastruktury…

14 grudnia 2023

Wczoraj odbyło się zaprzysiężenie rządu premiera Donalda Tuska. Natychmiast po zakończeniu uroczystości nowi ministrowie udali się do siedzib urzędów, przystąpili do pracy. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury - resort właściwy do spraw transportu, gospodarki morskiej, wodnej i żeglugi śródlądowej - powołał swojego zastępcę, którym został Arkadiusz Marchewka. Minister spotkał się z protestującymi transportowcami.

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury
Przegląd prasy

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

13 grudnia 2023

12 grudnia 2023 r. Sejm RP X kadencji przegłosował wybór rządu premiera Donalda Tuska. W jego składzie minister infrastruktury - Dariusz Klimczak. Jeszcze w dniu wyboru powołani otrzymali poświadczenia. Dziś zaprzysiężenie i wręczenie nominacji. Prawdopodobnie też przekazanie resortu.

Rozporządzenie wreszcie jest. Zmian niemało
Legislacja

Rozporządzenie wreszcie jest. Zmian niemało

12 grudnia 2023

W miniony piątek - 8 grudnia 2023 r. - w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2659 opublikowane zostało tak oczekiwane przez branżę szkoleniowców i egzaminatorów nauki jazdy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz worów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2023.2659).

Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej
Legislacja

Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej

7 grudnia 2023

W dniu wczorajszym w Sejmie obradowała Komisja Infrastruktury. Minister Infrastruktury Alvin Gajadhur i sekretarz stanu Rafał Weber złożyli informację na temat rezultatów posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) z dnia 4 grudnia 2023 r. w kontekście kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej związanym z protestem firm transportowych. Odbyła się szeroka dyskusja z udziałem osób zaproszonych.

Publikacji rozporządzenia nadal nie ma
Rozmowy

Publikacji rozporządzenia nadal nie ma

6 grudnia 2023

Nadal nie opublikowano wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Jak informuje Rządowe Centrum Legislacji najpóźniej ma to być dzień 12 grudnia 2023 r. Organizatorzy cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ zapraszają do rozmowy, która odbędzie się jutro – 7 grudnia br. w formule on-line. Skupimy się na ustaleniach dokonanych przez Komisję Prawniczą i tu zachęcamy do lektury protokołu uzgodnień podczas ostatniego jej posiedzenia oraz projektu udostępnionego po tym posiedzeniu.

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”
Legislacja

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”

6 grudnia 2023

Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury - o czym informowaliśmy. Resort informuje, iż projekt ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Ponadto proponowane rozwiązania pozwolą na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym. Niestety tekst projektu nie został udostępniony.

W Brukseli o zmianach prawa
Legislacja

W Brukseli o zmianach prawa

4 grudnia 2023

W Brukseli trwa posiedzenie Rady ds. Transportu Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Stronę polska reprezentuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W porządku obrad zaplanowano omówienie projektów aktów prawnych dotyczących transportu drogowego m.in. dyrektywy w sprawie praw jazdy.

Egzaminowanie po 1.1.2024
Rozmowy

Egzaminowanie po 1.1.2024

4 grudnia 2023

W RCL w „Wykazie aktów oczekujących na ogłoszenia” zamieszczono informację, iż najpóźniejsza datą ogłoszenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - jest dzień 12 grudnia 2023 r. Organizatorzy cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ już 7 grudnia (czwartek) zapraszają do śledzenia rozmowy poświęconej wszystkim szczegółowym kwestiom zmian w egzaminowaniu kandydatów na kierowców. Tych zmieniających się już od pierwszego dnia roku 2024.

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu
Legislacja

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu

30 listopada 2023

Już wiemy, czy „Pan Minister podpisał?” rozporządzenie w sprawie egzaminowania, uzgadniana jest najdalsza data jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Obowiązywanie z dniem 1 stycznia 2024 r. O szczegółach zmian będziemy rozmawiali w trakcie najbliższej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Wiceminister infrastruktury apeluje do osk
Przegląd prasy

Wiceminister infrastruktury apeluje do osk

30 listopada 2023

Sekretariat Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przekazał pismo - apel podpisane przez Rafała Webera, sekretarza stanu w resorcie, a skierowane do ośrodków szkolenia kierowców. Zaskakującą jest dotychczas niepraktykowana formuła zwrócenia się do branży. Podniesiona kwestia niezwykle ważna - dotyczy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na drogach. Apel - o podjęcie wzmożonej aktywności edukacyjnej dotyczącej zwiększania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pozwoli na pokonanie barier i problemów, z jakimi na co dzień spotykają się te osoby. 

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?
Legislacja

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?

21 listopada 2023

Do ministra infrastruktury zostało skierowane pytanie w niezwykle ważnej kwestii stosowania kasków - dziś używanie kasku podczas jazdy rowerem nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w tym resorcie, informując iż prace legislacyjne nie są prowadzone. Podsumujmy - nie były i nie są. Należy jednak podkreślić, iż wprowadzone zmiany w systemie wychowania komunikacyjnego są niebagatelnym dorobkiem dla poprawy brd.

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

21 listopada 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2023 r. pod poz. 2487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Akt został wydany na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach
Legislacja

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach

15 listopada 2023

13 listopada 2023 r. nastąpiła inauguracja X kadencji Sejmu RP. Wpłynęły już pierwsze cztery projekty ustaw, których procedowanie rozpocznie się zaraz po powołaniu składów komisji. A co z projektami, które nie przeszły kolejnych etapów legislacyjnych? Nieuchwalone podczas kadencji parlamentu projekty ustaw trafiają do kosza, wynika z obowiązującej prawnej zasady dyskontynuacji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje
Legislacja

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje

13 listopada 2023

Z dniem 10 listopada 2023 r. w życie weszła nowelizacja - z dnia 11 października br. - rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Zaproponowane zmiany dotyczą kilku kwestii regulujących procedury szkolenia żołnierzy zawodowych.