0020/02/2004 5 stycznia 2004 11 stycznia 2004

Znajdziecie tu informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, uchwal, rozporzadzen, informacji, obwieszczen itd. Itp. Bedziemy wspólnie sledzili prace Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, ministerstw, urzedów. Zrelacjonujemy najwazniejsze watki dyskusji w mediach. Podamy krótkie omówienia, a obok pelne teksty lub fragmenty, czesto teksty jednolite. Calosc opatrzymy systemem przypisów i odsylaczy zródlowych, Po pewnym czasie na tej podstawie powstanie oryginalne archiwum informacyjno-zródlowe obejmujace tematyke ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Zapraszamy do wspólnego redagowania serwisu.

Przegląd prasy

Ubezpieczenia wg ubezpieczycieli
9 stycznia 2004 | 0

Przepis o wzywaniu policji do każdej, nawet najmniejszej stłuczki "przesądza Elżbieta Turkowska-Tyrluk, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: przepis należy interpretować literalnie - za każdym razem powiadamiać policję o zdarzeniu. Jednak nie ma obowiązku czekania na jej przyjazd."

Komentuj
Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców
9 stycznia 2004 | 0

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciły moc: 1. Rozporządzenie z 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz rozporządzenie z 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Tekst jednolity w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE,, poz. 306 i 307.

Komentuj
Nowy numer kwartalnika BRD
9 stycznia 2004 | 0

W najnowszym numerze kwartalnika motoryzacyjnego Instytutu Transportu Samochodowego BRD m.in. obszerny artykuł dr inż. Leszka Turka "Urządzenia rejestrujące w transporcie drogowym a bezpieczeństwo ruchu drogowego".

Komentuj
Bezpieczeństwo na pasach
9 stycznia 2004 | 0

W Warszawie odbył się protest domagających się zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. "W przyszłym roku powstaną w Warszawie 23 sygnalizacje świetlne. Koszt najprostszej sygnalizacji to około 300 tys. zł."

Komentuj
"Wzrośnie opłata za kurs prawa jazdy"
8 stycznia 2004 | 0

- twierdzi "Gazeta Wyborcza". "Dziś szkolenie kosztuje około 600-700 złotych. Jeśli doliczyć do tego po dziesięć godzin obowiązkowych jazd (godzina kosztuje 35-40 złotych) oraz szkolenia teoretycznego to koszt kursu wyniesie około 1100-1200 złotych. To z pewnością spowoduje zastój na rynku, przynajmniej na początku obowiązywania przepisów - ocenia właściciel jednej z największych łódzkich szkół nauki jazdy." Zgodnie z rozporządzeniem z 24 grudnia 2003 r., od kwietnia każdy kursant musi zaliczyć co najmniej 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

Komentuj
Licencje wspólnotowe od 1 maja
8 stycznia 2004 | 0

"Rzeczpospolita" w artykule "Na razie schować do szuflady" przypomina, iż wydawana przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego licencja wspólnotowa będzie ważna od 1 maja br. Do tego czasu w mocy pozostają: dotychczasowa koncesja lub licencja na transport międzynarodowy. "Jak szacuje Ministerstwo Infrastruktury, do końca kwietnia 2004 r. wydanych zostanie około 12 tysięcy licencji i 40 tysięcy wypisów z tych dokumentów". Firma będzie musiała posiadać unijną licencję także na działalność za wschodnią granicą. Nowe licencje nie będą obowiązywać przewoźników działających w Polsce. Ci będą posługiwać się dotychczasowymi.

Komentuj
Otwarto salon samochodowy w Detroit
7 stycznia 2004 | 0

Największa tego typu impreza w USA, odnotowywana od 1907 roku, otwarta dla publiczności. Na 65 tys metrów kwadratowych zostanie zaprezentowanych ok. 700 auta, w tym 60 światowych nowości oraz ponad 20 pojazdów koncepcyjnych.

Komentuj
Rejonizacja szkół jazdy
7 stycznia 2004 | 0

W § 3 ust. 4 rozporządzenia z 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami... przewiduje, że infrastruktura ośrodków i szkół nauki jazdy (pomieszczenia biurowe, sala wykładowa i plac manewrowy) powinny być zlokalizowane na obszarze powiatu, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy. kwestionują zasadność oraz zgodność z konstytucją swoistej rejonizacji ośrodków i szkół nauki jazdy. Rzecznik praw obywatelskich skierował list do Ministra Infrastruktury. W nim przypomnienie, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej może być wprowadzone tylko w ustawie. A ponieważ z przepisów prawa o ruchu drogowym nie wynika upoważnienie do wspomnianych ograniczeń, zostały one wprowadzone z naruszeniem konstytucji.

Komentuj
Powiadomić czy wezwać?
7 stycznia 2004 | 0

"Najgorsze, że brakuje precyzyjnych wyjaśnień - mówi podinsp. Ryszard Grabski, naczelnik krakowskiej drogówki. Nie wiemy, czy mamy jeździć na miejsce każdej zgłoszonej kolizji, spisując protokół ze zdarzenia, czy też wystarczy, że telefonicznie odnotowujemy stłuczkę, a uczestnikom nadamy numer zdarzenia".

Komentuj
Powiadomić czy wezwać?
7 stycznia 2004 | 0

w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym, iż w ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości co do interpretacji obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych , Komenda Główna Policji informuje, że Policja jest zobowiązana do przyjazdu na miejsce każdego przestępstwa np. tam gdzie ktoś poniósł śmierć lub został ranny. Obowiązkiem uczestnika , Komenda Główna Policji informuje, że Policja jest zobowiązana do przyjazdu na miejsce każdego przestępstwa np. tam gdzie ktoś poniósł śmierć lub został ranny. Obowiązkiem uczestnika zdarzenia drogowego jest zgodnie z ustawą powiadomienie Policji o każdym wypadku lub kolizji drogowej. Obowiązkiem Policji jest sprawdzenie każdej przekazanej informacji, natomiast forma sprawdzenia jest uzależniona od okoliczności sprawy. Jak wynika z wielu różnych interpretacji ustawy nie wszystkie zawarte tam określenia są dla zainteresowanych jasne. W związku z tym Policja w najbliższym czasie wystąpi z inicjatywą o dokładne sprecyzowanie niektórych zawartych tam sformułowań, tak aby stały się oczywiste i jednoznaczne dla każdego obywatela. Należy podkreślić, że obowiązująca regulacja w niczym nie zmienia dotychczasowego sposobu postępowania Policji w sprawach kolizji i wypadków drogowych i tak jak dotychczas Policja jest zobowiązana do prowadzenia czynności tak jak miało to miejsce do tej pory. Tak więc obowiązek powiadamiania Policji nie oznacza konieczności jej wzywania do każdego zdarzenia.

Komentuj
Winiety w Bułgarii odłożone
7 stycznia 2004 | 0

W Bułgarii miały obowiązywać winiety na ciężarówki o co najmniej 3 osiach. Odłożono poprawki do ustawy o drogach publicznych, prawdopodobnie do drugiej połowy stycznia. Wówczas winiety mogą obowiązywać od 1 lutego. Od połowy 2004 roku staną się one obowiązkowe dla autobusów i mniejszych ciężarówek, a od 2005 r. dla samochodów osobowych. Do roku 2007 ceny winiet dla obcokrajowców będą znacznie wyższe niż dla kierowców bułgarskich.

Komentuj
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym
6 stycznia 2004 | 0

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu zapoznała się z informacją o realizacji "Planu działań prowzrostowych w latach 2003-2004 (Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca II)" - stan na 30 listopada 2003 roku wraz z dokumentem pt. Realizacja działania I 9 "Planu działań prowzrostowych w latach 2003-2004". Zapowiedziano kontynuację działań w tym m.in.: w zakresie przemysłu motoryzacyjnego poszerzony zostanie zakres badań pojazdów, w szczególności rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce oraz pojazdów powypadkowych. Niezbędna jest tutaj nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przewidziana na I kwartał br.

Komentuj
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w Sejmie
6 stycznia 2004 | 0

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt brzmienia art. 16. "W razie zaistnienia zdarzenia (...) osoba uczestnicząca w nim (...) jest obowiązana do: (...) 3. Niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu (...).

Komentuj
Zamarzające parkometry
6 stycznia 2004 | 0

Urządzenia powinny działać, jeśli temperatura nie spada poniżej minus 20 stopni Celsjusza. "Kierowca powinien poszukać działającego parkometru. Jeśli nie funkcjonuje jeden, nie zwalnia to nikogo od zapłaty za postój - mówi Adam Stawicki z biura prasowego Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie".

Komentuj
Zmiany w szkoleniu cd
5 stycznia 2004 | 0

- od kwietnia kandydaci na kierowców spędzą więcej czasu na zajęciach teoretycznych oraz za kółkiem samochodu. Zwiększy się minimalna liczba godzin zająć praktycznych - np. dla kategorii B lub B1 wyniesie ona 30 godzin, a nie jak dotychczas - 20. Dla kategorii D wzrośnie natomiast z 40 do 60 godzin. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie będzie też mógł szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.

Komentuj
Nowe samochody na egzaminach
5 stycznia 2004 | 0

Od kwietnia br. egzaminy na prawo jazdy będą zdawana na jednym modelu samochodu. "Warszawiacy będą zdawać egzamin prawa jazdy na Oplu Corsie. Przetarg na nowe samochody dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest już rozstrzygnięty. Ośrodek dostanie nowe samochody w marcu." Ośrodki szkolenia stoją przed decyzją: "Wszyscy chcą się uczyć na tych, które dostaną na egzaminie - mówi Wojciech Szemetyłło, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców Warszawa. - Warszawskie szkoły muszą szybko sprzedać kilkaset samochodów i kupić nowe - dodaje."

Komentuj