Przegląd prasy
Czas urzędowy

Czas urzędowy

4 lutego 2004

Opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa wchodzi w życie 19 lutego 2004 r. Czasem urzędowym na obszarze Polski jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski....

Czas urzędowy

Czas urzędowy

4 lutego 2004

Opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa wchodzi w życie 19 lutego 2004 r. Czasem urzędowym na obszarze Polski jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski....

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

3 lutego 2004

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji opublikowała na swoich stronach internetowych przesłany z Ministerstwa Infrastruktury projekt ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany mają na celu poprawę warunków pracy kierowców ( m.in.: możliwość przedłużenia tygodniowej...

Rządowe propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Rządowe propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

3 lutego 2004

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najistotniejsze propozycje to: nowe definicje pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego; obniżenie do 50 km/h dopuszczalnej prędkość jazdy na...

Transport na potrzeby obronne państwa

Transport na potrzeby obronne państwa

3 lutego 2004

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach....

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych cd.

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych cd.

3 lutego 2004

W Dzienniku Ustaw Nr 15 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P9ll/03 uznający zgodność z Konstytucją art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (więcej PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 5/23/2004 nota z 27.1.2004 ?). Trybunał orzekł, iż niezastosowanie...

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

3 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Rozporządzenie określa parametry: przyrządu radarowego,...

Opublikowano wzór świadectwa kierowcy

Opublikowano wzór świadectwa kierowcy

3 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 ni od dnia ogłoszenia (tj. 18 lutego 2004 r.), traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii...

Prawo celne. Zaczyna obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych

Prawo celne. Zaczyna obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych

3 lutego 2004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych. Wg nowelizacji pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydane przed dniem 3 lutego br. zachowują swoją ważność do upływu terminu ważności, z możliwością...

30 lat "Radia kierowców"

30 lat "Radia kierowców"

3 lutego 2004

"Nadajemy informacje o warunkach jazdy, mówimy, co i jak się zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i innymi służbami pracującymi na drodze oraz meteorologami. Współpracujemy też z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, PIMOT,...

"Wypiłeś - nie pojedziesz"

"Wypiłeś - nie pojedziesz"

3 lutego 2004

We Francji testowane jest urządzenie, którego stosowanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. "Składa się ono z alkomatu i części elektronicznej połączonej z silnikiem. Kierowca po włączeniu prądu przez przekręcenie kluczyka w stacyjce dmucha w alkomat. Jeśli jest trzeźwy (do...

Rządowe propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Rządowe propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

3 lutego 2004

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najistotniejsze propozycje to: nowe definicje pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego; obniżenie do 50 km/h dopuszczalnej prędkość jazdy na...

Transport na potrzeby obronne państwa

Transport na potrzeby obronne państwa

3 lutego 2004

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach....

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych cd.

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych cd.

3 lutego 2004

W Dzienniku Ustaw Nr 15 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P9ll/03 uznający zgodność z Konstytucją art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (więcej PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 5/23/2004 nota z 27.1.2004 ?). Trybunał orzekł, iż niezastosowanie...

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

3 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Rozporządzenie określa parametry: przyrządu radarowego,...

Opublikowano wzór świadectwa kierowcy

Opublikowano wzór świadectwa kierowcy

3 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 ni od dnia ogłoszenia (tj. 18 lutego 2004 r.), traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii...

Prawo celne. Zaczyna obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych

Prawo celne. Zaczyna obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych

3 lutego 2004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych. Wg nowelizacji pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydane przed dniem 3 lutego br. zachowują swoją ważność do upływu terminu ważności, z możliwością...

30 lat "Radia kierowców"

30 lat "Radia kierowców"

3 lutego 2004

"Nadajemy informacje o warunkach jazdy, mówimy, co i jak się zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i innymi służbami pracującymi na drodze oraz meteorologami. Współpracujemy też z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, PIMOT,...

"Wypiłeś - nie pojedziesz"

"Wypiłeś - nie pojedziesz"

3 lutego 2004

We Francji testowane jest urządzenie, którego stosowanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. "Składa się ono z alkomatu i części elektronicznej połączonej z silnikiem. Kierowca po włączeniu prądu przez przekręcenie kluczyka w stacyjce dmucha w alkomat. Jeśli jest trzeźwy (do...

Punkty legalizacji tachografów i innych przyrządów pomiarowych

Punkty legalizacji tachografów i innych przyrządów pomiarowych

3 lutego 2004

W życie wchodzi rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych. W tekście oraz załącznikach do niego określono dane, jakie powinien zawierać wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego; warunki jego utworzenia; zakres...