Przegląd prasy
Za prędkość kara dla właścicieli

Za prędkość kara dla właścicieli

30 stycznia 2004

Komenda Główna Policji analizuje zmianę w przepisach prawa, według której za nadmierną prędkość byliby karani właściciele pojazdów, nie kierowcy (jak dotychczas - red.). Przekroczenie prędkości to przyczyna jednej trzeciej wypadków i kolizji na drogach. Kolejna sprawa to egzekucja...

Projekt nowego dowodu rejestracyjnego

Projekt nowego dowodu rejestracyjnego

30 stycznia 2004

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował wzór nowego dowodu rejestracyjnego. Do konsultacji społecznych przekazał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Zamiana uzasadniona jest koniecznością...

Projekt nowego dowodu rejestracyjnego

Projekt nowego dowodu rejestracyjnego

30 stycznia 2004

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował wzór nowego dowodu rejestracyjnego. Do konsultacji społecznych przekazał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Zamiana uzasadniona jest koniecznością...

Licencje transportowe sprawą pilną

Licencje transportowe sprawą pilną

29 stycznia 2004

Krajowi przewoźnicy zajmujący się przewozami (dziś prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), którzy do 31.12.2003 r. (pierwszy instrukcyjny termin) nie złożyli wniosków na wyrobienie licencji powinni się spieszyć - przypomina...

Sejm pozwany w związku ze zniżkami za przejazdy komunikacją miejską

Sejm pozwany w związku ze zniżkami za przejazdy komunikacją miejską

29 stycznia 2004

Precedensowe postanowienie sądu, w procesie miasta Warszawy przeciwko państwu, sąd postanowił wskazać jako pozwanego Sejm. Miasto domaga się zwrócenia strat, które ponosi na skutek utrzymywania 50-proc. zniżek dla studentów i kombatantów za przejazdy miejską komunikacją. "Miasto...

Nowelizacja prawa o miarach (tachografach)

Nowelizacja prawa o miarach (tachografach)

29 stycznia 2004

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o miarach. W świetle zmian obok montażu i naprawy tachografów samochodowych, firmy prywatne będą mogły zajmować się także okresową ich kontrolą....

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych

27 stycznia 2004

W 2003 r. warszawski sąd okręgowy zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy przepis prawa o ruchu drogowym, na podstawie którego wprowadzono płatne parkowanie, jest zgodny z Konstytucją? Sąd uważa, że znak informujący o strefie (D-44-parkowanie w strefie niestrzeżonego...

Rada Ministrów o drogach

Rada Ministrów o drogach

27 stycznia 2004

Rada Ministrów omówiła raport z realizacji "Programu budowy dróg krajowych i autostrad". Minister infrastruktury poinformował, że konferencja prasowa dotycząca tego tematu odbędzie się w 2 lutego br. (poniedziałek) w siedzibie resortu....

Jakość paliw bez kontroli

Jakość paliw bez kontroli

27 stycznia 2004

Jak informuje PIH od początku roku nie jest kontrolowana jakość paliw na stacjach benzynowych, zabrakło dwóch podstawowych rozporządzeń w tym przede wszystkim dotyczących metod badania próbek. Bez wskazania właściwych metod badania laboratoria nie zaczną badań....

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

27 stycznia 2004

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r. - wyniosło 2481,92 zł....

Transport drogowy: część 2

Transport drogowy: część 2

26 stycznia 2004

W redakcji "Rzeczpospolitej" miała miejsce druga część dyżuru Macieja Wrońskiego, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, i Andrzeja Lenkiewicza, dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:PytanieOdpowiedźProwadzę firmę transportową,...

Ceny licencji dla przewoźników

Ceny licencji dla przewoźników

26 stycznia 2004

Wg projektu MI nowe stawki za licencje zostaną ujednolicone dla każdego pojazdu samochodowego (bez różnicowania ich rodzaju): za licencję na wykonywanie krajowego transportu pojazdem innym niż taksówka trzeba zapłacić od 700 do 900 zł. W krajowym transporcie rzeczy z kolei licencje mają...

Poznańskie budowanie dróg z mandatów

Poznańskie budowanie dróg z mandatów

26 stycznia 2004

Straż Miejska jest uprawniona do karania mandatami kierowców przekraczających określoną prędkość. Pozyskane w ten sposób kwoty zasilą budżety miejskie (w przeciwieństwie do mandatów nakładanych przez Policję, z których wpływy zasilają budżet państwa). Poznań postanowił...

VAT do komisji

VAT do komisji

26 stycznia 2004

O skierowaniu ustawy z powrotem do drugiego czytania poinformował marszałek Sejmu Marek Borowski . Ustawa trafi raz jeszcze do sejmowej komisji finansów, a 17 lutego odbędzie się tzw. drugie czytanie na posiedzeniu całego Sejmu. Pierwsza była w zeszłym tygodniu. "Posłowie zgłosili do...

Sąd Najwyższy o wznowieniu postępowania mandatowego

Sąd Najwyższy o wznowieniu postępowania mandatowego

25 stycznia 2004

Sąd Najwyższy przyjął uchwałę według której, nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego, ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego. Tekst...

Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów

Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów

25 stycznia 2004

W życie weszły zmiany w rozporządzeniach:Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE.Ministra Spraw...

Nowe uprawnienia straży gminnych

Nowe uprawnienia straży gminnych

25 stycznia 2004

Wchodzi w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana 24 lipca 2003 r. wchodzi w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany dotyczą m.in.: zasad i zakresu współpracy z Policją, usuwania i unieruchamiania...

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji

24 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Tekst...

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

23 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych oraz znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zaczyna obowiązywać. Za kilka lat, już zniszczone znaki i...

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

23 stycznia 2004

Dwoma głosami Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy budżetowej. Oznacza to, większe dotacje dla metra oraz kolei, natomiast wszystkie urzędy i ministerstwa, które dysponują rachunkami zwanymi środkami specjalnymi, będą musiały do kasy państwa odprowadzić z nich 40 proc. wpływów....