Przegląd prasy
System monitorowania jakości paliw

System monitorowania jakości paliw

13 lutego 2004

Prezydent A. Kwaśniewski podpisał ustawę z 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Akt wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia....

Remonter na ulicach Warszawy

Remonter na ulicach Warszawy

12 lutego 2004

Zarząd Dróg Miejskich zakupił remonter (sprzęt austriackiej firmy Strassmayr) - najnowocześniejsze w Polsce urządzenie do łatania wyrw w jezdniach. Urządzenie obsługuje jedna osoba, która w czasie naprawy nie musi wychodzić z kabiny, sterując za pomocą joysticka. Specjalny wysięgnik...

Ryczałty samochodowe w interpretacji Ministerstwa Finansów

Ryczałty samochodowe w interpretacji Ministerstwa Finansów

12 lutego 2004

Ministerstwo Finansów stwierdza jednoznacznie, że tzw. ryczałt samochodowy wypłacany pracownikowi na podstawie umowy cywilnoprawnej jest przychodem ze stosunku pracy, a nie przychodem z innych źródeł. Mimo że jest wypłacany na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę....

Wzory świadectw dla wojskowych ośrodków szkolenia kierowców

Wzory świadectw dla wojskowych ośrodków szkolenia kierowców

11 lutego 2004

W opublikowanym Dzienniku Ustaw Nr 20 znajdujemy rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku...

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów

11 lutego 2004

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Rozporządzenie określa parametry: przyrządu radarowego,...

Prawo jazdy w programie "Pojazd"

Prawo jazdy w programie "Pojazd"

11 lutego 2004

W 14 urzędach miejskich i powiatowych testowany jest pilotażowy projekt ťPojazdŤ - usprawnienie przyjmowania wniosków i wydawania prawa jazdy - realizowany przy współpracy z wykonującą prawa jazdy Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. PWPW to jedyne miejsce wytwarzania prawa...

Płatne parkowanie w Lublinie

Płatne parkowanie w Lublinie

11 lutego 2004

W Lublinie pierwszy dzień ponownego obowiązywanie płatnego parkowania, władze miasta zgromadzone środki postanowiły przeznaczać na remonty chodników i zatok autobusowych...

Usuwanie źle zaparkowanych aut i wraków

Usuwanie źle zaparkowanych aut i wraków

10 lutego 2004

W Warszawie nie wybrano firmy odholowującej pojazdy z ulic miasta. Od 26 stycznia straż miejska może odholować (na koszt właściciela) źle zaparkowane auto, które stwarza zagrożenie dla ruchu. Obowiązek wyboru specjalistycznej firmy ustawa - Prawo o ruchu drogowym nakłada na władze...

Dowód osobisty przy przekraczaniu granic Unii Europejskiej

Dowód osobisty przy przekraczaniu granic Unii Europejskiej

10 lutego 2004

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dowód osobisty ma wystarczyć, by po rozszerzeniu Unii Europejskiej wyjeżdżać do krajów członkowskich. Nie trzeba mieć paszportu ani nowoczesnego plastikowego dowodu. Wystarczy dowód...

Na drogach Francji i Niemiec bezpieczniej

Na drogach Francji i Niemiec bezpieczniej

10 lutego 2004

"Rzeczpospolita" analizuje bilans zabitych na drogach we Francji i Niemczech:FrancjaNiemcyLiczba zabitych (rocznie) po raz pierwszy od czasu prowadzenia statystyk - 1956 r. - liczba zmalała poniżej 6 000 ofiar tj.1956 r. - 16 000 ofiar2002 r. - 5 732 ofiarzmalała o połowę w ciągu 20 lat:1980...

"Niedaleko od szosy"

"Niedaleko od szosy"

9 lutego 2004

- pod tym tytułem w tygodniku "Newsweek" znajdujemy artykuł poświęcony sprawie zbyt niskiego wykorzystania autostrad w Polsce. "Kierowcy - zarówno prywatnych samochodów osobowych, jak i ogromnych tirów przewożących wielotonowe ładunki - masowo uciekają z płatnych dróg na równoległe...

"Niedaleko od szosy"

"Niedaleko od szosy"

9 lutego 2004

- pod tym tytułem w tygodniku "Newsweek" znajdujemy artykuł poświęcony sprawie zbyt niskiego wykorzystania autostrad w Polsce. "Kierowcy - zarówno prywatnych samochodów osobowych, jak i ogromnych tirów przewożących wielotonowe ładunki - masowo uciekają z płatnych dróg na równoległe...

Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych

9 lutego 2004

W opublikowanym Dzienniku Ustaw Nr 19 znajdujemy ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej i znosi preferencje krajowe wg. zasady równego traktowania firm polskich i unijnych na rynku zamówień. "Realizacja mniejszych zamówień będzie...

Ruch w ośrodkach egzaminowania kierowców

Ruch w ośrodkach egzaminowania kierowców

9 lutego 2004

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego "do tej pory średnio egzaminowano ok. 300 osób tygodniowo, a ostatnio mieliśmy 350 chętnych. Największej jednak liczby kursantów spodziewamy się w marcu - przyznają pracownicy MORD. Wynika to również z faktu, że wiele osób odkłada egzamin...

Jakie dane pasażera na bilecie przejazdu?

Jakie dane pasażera na bilecie przejazdu?

9 lutego 2004

"Przewoźnicy mają prawo żądać podania od klientów takich danych, jak m.in. imię, nazwisko, adres i PESEL, jeśli wymaga tego umowa np. sprzedaży imiennego biletu miesięcznego, a kontrolerzy mogą sprawdzać informacje" - postanowienie takie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny...

Terminy ważności tzw. winiet drogowych

Terminy ważności tzw. winiet drogowych

9 lutego 2004

Rzecznik praw obywatelskich analizując zagadnienie ograniczania terminu ważności kart opłaty drogowej dobowych i siedmiodniowych, uznał, że par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczenia przez przedsiębiorców opłat za przejazd po...

Pierwsze Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pierwsze Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

8 lutego 2004

W Gimnazjum w Raczkach otwarto pierwsze w Polsce Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Budowa i wyposażenie kosztowało 20 tys. zł, środki przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach i Ministerstwo Infrastruktury. "Planujemy budowę 15-17 ośrodków" - oświadczył...

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

8 lutego 2004

Władze Rzymu, Mediolanu i innych miast włoskich wydały bezwzględny zakaz ruchu pojazdów prywatnych (dotyczy 8 mln Włochów). Zakaz nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek, aut wynajętych, orszaków ślubnych, pojazdów dowożących piłkarzy na boiska niedzielnej kolejki i...

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

8 lutego 2004

Władze Rzymu, Mediolanu i innych miast włoskich wydały bezwzględny zakaz ruchu pojazdów prywatnych (dotyczy 8 mln Włochów). Zakaz nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek, aut wynajętych, orszaków ślubnych, pojazdów dowożących piłkarzy na boiska niedzielnej kolejki i...

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

7 lutego 2004

Obowiązuje rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie...