Przegląd prasy
W Bułgarii winiety.

W Bułgarii winiety.

19 stycznia 2004

System winien zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br. Zastąpi dotychczasowy podatek drogowy. W roku bieżącym do wykupienia winiet będą zobowiązane wszystkie pojazdy samochodowe poza osobowymi, te ostatnie będą musiały posiadać winiety od 1 stycznia 2005 roku. Przewiduje ona winiety...

Odszkodowania przy budowie autostrad

Odszkodowania przy budowie autostrad

18 stycznia 2004

Brak podstaw do naliczania i wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod budowę autostrad, którzy "często pozbawieni zostają możliwości swoboenego dysponowania swoją własnością". "Dlatego konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w przepisach" - komentuje...

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

18 stycznia 2004

"Dealerzy, importerzy, recyklerzy i kierowcy czekają na nowe przepisu regulujące zasady utylizacji starych samochodów. Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad przepisami o utylizacji irecyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji. Powinny one wejść w życie do 1 maja 2004...

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

16 stycznia 2004

Komisja Europejska zatwierdziła plany wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na budowę dróg, linii kolejowych i terminali transportowych w latach 2004-2006 - postanowiono przeznaczyć łącznie 1,163 mld euro (wkład własny Polski wyniesie 388,2 mln euro). Zbudowanych lub...

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

15 stycznia 2004

pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiana przepisów homologacyjnych wprowadzona została rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów,...

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

15 stycznia 2004

"Czy zakładany plan wybudowania 550 km autostrad do roku 2005 jest realny? Marek Pol: Osiągnięcie dokładnie tej długości autostrad, z uwagi na odrzucenie ustawy winietowej przez Sejm, będzie niemożliwe, ale istnieje możliwość, i to zamierzamy zrobić, zbliżyć się do 500 km do końca...

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

15 stycznia 2004

Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozszerza ono uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do kontroli i karania mandatem uczestników ruchu, którzy nie stosuję się do sygnalizacji świetlnej oraz przekraczają określona...

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

15 stycznia 2004

Zlokalizowana w podziemiach gmachu MSWiA przy Pawińskiego w Warszawie. Do tej pory do ewidencji centralnej przeniesiono dane z baz wojewódzkich. Trwają prace nad ich ujednoliceniem. CEP nadal nie będzie działał jako sieć ogólnopolska. System nie jest bowiem połączony z urzędami, gdzie...

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

14 stycznia 2004

Grupa posłów z Platformy Obywatelskiej złożyła projekt zmian w ustawach ubezpieczeniowych. Jest to drugi projekt - obok propozycji Prawa i Sprawiedliwości - dotyczący art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który obowiązuje od 1 stycznia br. W obu projektach kierowca...

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

14 stycznia 2004

Ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia....

Regulacje na rynku pojazdów samochodowych

Regulacje na rynku pojazdów samochodowych

13 stycznia 2004

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Nowelizację przyjęto w celu przesunięcia daty wejścia w życie regulacji z...

Kolejne rozporządzenie o biopaliwach

Kolejne rozporządzenie o biopaliwach

12 stycznia 2004

W Dzienniku Ustaw nr 3 pod pozycją 16 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotów w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r. Weszło w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie...

Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

12 stycznia 2004

400 km polskich dróg jest przystosowanych do jazdy pojazdów ciężkich o nacisku osi do 11,5 t/oś. W drodze rozporządzenia część dróg nie spełniających tych wymogów także będzie przewidziana dla pojazdów do 11,5 t, pozostałe pozostaną drogami, po których dopuszczalna nośność...

Doradcy ds. bezpieczeństwa drogowego w zakresie transportu produktów niebezpiecznych

Doradcy ds. bezpieczeństwa drogowego w zakresie transportu produktów niebezpiecznych

12 stycznia 2004

Rolę doradców ds. bezpieczeństwa drogowego w krajach UE reguluje Dyrektywa Rady nr 96/35/UE w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców. "Zgodnie z jej przepisami każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych w UE powinno wyznaczyć doradców"....

Ubezpieczenia wg ubezpieczycieli

Ubezpieczenia wg ubezpieczycieli

9 stycznia 2004

Przepis o wzywaniu policji do każdej, nawet najmniejszej stłuczki "przesądza Elżbieta Turkowska-Tyrluk, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: przepis należy interpretować literalnie - za każdym razem powiadamiać policję o zdarzeniu. Jednak nie ma obowiązku czekania na jej...

Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców

Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców

9 stycznia 2004

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciły moc: 1. Rozporządzenie z 19...

Nowy numer kwartalnika BRD

Nowy numer kwartalnika BRD

9 stycznia 2004

W najnowszym numerze kwartalnika motoryzacyjnego Instytutu Transportu Samochodowego BRD m.in. obszerny artykuł dr inż. Leszka Turka "Urządzenia rejestrujące w transporcie drogowym a bezpieczeństwo ruchu drogowego"....

Rozporządzenia w sprawie biokomponentów

Rozporządzenia w sprawie biokomponentów

9 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 stycznia 2004 r. w sprawie:określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczychtrybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów...

Bezpieczeństwo na pasach

Bezpieczeństwo na pasach

9 stycznia 2004

W Warszawie odbył się protest domagających się zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. "W przyszłym roku powstaną w Warszawie 23 sygnalizacje świetlne. Koszt najprostszej sygnalizacji to około 300 tys. zł."...

"Wzrośnie opłata za kurs prawa jazdy"

"Wzrośnie opłata za kurs prawa jazdy"

8 stycznia 2004

- twierdzi "Gazeta Wyborcza". "Dziś szkolenie kosztuje około 600-700 złotych. Jeśli doliczyć do tego po dziesięć godzin obowiązkowych jazd (godzina kosztuje 35-40 złotych) oraz szkolenia teoretycznego to koszt kursu wyniesie około 1100-1200 złotych. To z pewnością spowoduje zastój na...