Przegląd prasy
Płatne parkowanie w Lublinie

Płatne parkowanie w Lublinie

11 lutego 2004

W Lublinie pierwszy dzień ponownego obowiązywanie płatnego parkowania, władze miasta zgromadzone środki postanowiły przeznaczać na remonty chodników i zatok autobusowych...

Prawo jazdy w programie "Pojazd"

Prawo jazdy w programie "Pojazd"

11 lutego 2004

W 14 urzędach miejskich i powiatowych testowany jest pilotażowy projekt ťPojazdŤ - usprawnienie przyjmowania wniosków i wydawania prawa jazdy - realizowany przy współpracy z wykonującą prawa jazdy Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. PWPW to jedyne miejsce wytwarzania prawa...

Na drogach Francji i Niemiec bezpieczniej

Na drogach Francji i Niemiec bezpieczniej

10 lutego 2004

"Rzeczpospolita" analizuje bilans zabitych na drogach we Francji i Niemczech:FrancjaNiemcyLiczba zabitych (rocznie) po raz pierwszy od czasu prowadzenia statystyk - 1956 r. - liczba zmalała poniżej 6 000 ofiar tj.1956 r. - 16 000 ofiar2002 r. - 5 732 ofiarzmalała o połowę w ciągu 20 lat:1980...

Dowód osobisty przy przekraczaniu granic Unii Europejskiej

Dowód osobisty przy przekraczaniu granic Unii Europejskiej

10 lutego 2004

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dowód osobisty ma wystarczyć, by po rozszerzeniu Unii Europejskiej wyjeżdżać do krajów członkowskich. Nie trzeba mieć paszportu ani nowoczesnego plastikowego dowodu. Wystarczy dowód...

Usuwanie źle zaparkowanych aut i wraków

Usuwanie źle zaparkowanych aut i wraków

10 lutego 2004

W Warszawie nie wybrano firmy odholowującej pojazdy z ulic miasta. Od 26 stycznia straż miejska może odholować (na koszt właściciela) źle zaparkowane auto, które stwarza zagrożenie dla ruchu. Obowiązek wyboru specjalistycznej firmy ustawa - Prawo o ruchu drogowym nakłada na władze...

"Niedaleko od szosy"

"Niedaleko od szosy"

9 lutego 2004

- pod tym tytułem w tygodniku "Newsweek" znajdujemy artykuł poświęcony sprawie zbyt niskiego wykorzystania autostrad w Polsce. "Kierowcy - zarówno prywatnych samochodów osobowych, jak i ogromnych tirów przewożących wielotonowe ładunki - masowo uciekają z płatnych dróg na równoległe...

Terminy ważności tzw. winiet drogowych

Terminy ważności tzw. winiet drogowych

9 lutego 2004

Rzecznik praw obywatelskich analizując zagadnienie ograniczania terminu ważności kart opłaty drogowej dobowych i siedmiodniowych, uznał, że par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczenia przez przedsiębiorców opłat za przejazd po...

Jakie dane pasażera na bilecie przejazdu?

Jakie dane pasażera na bilecie przejazdu?

9 lutego 2004

"Przewoźnicy mają prawo żądać podania od klientów takich danych, jak m.in. imię, nazwisko, adres i PESEL, jeśli wymaga tego umowa np. sprzedaży imiennego biletu miesięcznego, a kontrolerzy mogą sprawdzać informacje" - postanowienie takie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny...

Ruch w ośrodkach egzaminowania kierowców

Ruch w ośrodkach egzaminowania kierowców

9 lutego 2004

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego "do tej pory średnio egzaminowano ok. 300 osób tygodniowo, a ostatnio mieliśmy 350 chętnych. Największej jednak liczby kursantów spodziewamy się w marcu - przyznają pracownicy MORD. Wynika to również z faktu, że wiele osób odkłada egzamin...

Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych

9 lutego 2004

W opublikowanym Dzienniku Ustaw Nr 19 znajdujemy ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej i znosi preferencje krajowe wg. zasady równego traktowania firm polskich i unijnych na rynku zamówień. "Realizacja mniejszych zamówień będzie...

"Niedaleko od szosy"

"Niedaleko od szosy"

9 lutego 2004

- pod tym tytułem w tygodniku "Newsweek" znajdujemy artykuł poświęcony sprawie zbyt niskiego wykorzystania autostrad w Polsce. "Kierowcy - zarówno prywatnych samochodów osobowych, jak i ogromnych tirów przewożących wielotonowe ładunki - masowo uciekają z płatnych dróg na równoległe...

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

8 lutego 2004

Władze Rzymu, Mediolanu i innych miast włoskich wydały bezwzględny zakaz ruchu pojazdów prywatnych (dotyczy 8 mln Włochów). Zakaz nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek, aut wynajętych, orszaków ślubnych, pojazdów dowożących piłkarzy na boiska niedzielnej kolejki i...

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

Bezwzględny zakaz ruchu w niedziele

8 lutego 2004

Władze Rzymu, Mediolanu i innych miast włoskich wydały bezwzględny zakaz ruchu pojazdów prywatnych (dotyczy 8 mln Włochów). Zakaz nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek, aut wynajętych, orszaków ślubnych, pojazdów dowożących piłkarzy na boiska niedzielnej kolejki i...

Pierwsze Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pierwsze Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

8 lutego 2004

W Gimnazjum w Raczkach otwarto pierwsze w Polsce Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Budowa i wyposażenie kosztowało 20 tys. zł, środki przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach i Ministerstwo Infrastruktury. "Planujemy budowę 15-17 ośrodków" - oświadczył...

Załączniki do Dzienników Ustaw

Załączniki do Dzienników Ustaw

7 lutego 2004

HOMOLOGACJA POJAZDÓW. Ukazał się załącznik do Dz. U. nr 5:poz. 29 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, poz....

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

7 lutego 2004

Obowiązuje rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie...

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

Rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym

7 lutego 2004

Obowiązuje rozporządzenie w sprawie kontyngentu pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie...

Interpretacja pojęcia "linia komunikacyjna"

Interpretacja pojęcia "linia komunikacyjna"

5 lutego 2004

Pismo Ministerstwa Infrastruktury do Urzędów Marszałkowskich i Starostw z właściwą interpretacją pojęcia linia komunikacyjna. Definicja ustawowa: art. 4 pkt 8 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami...

Ministerstwo Infrastruktury o rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania

Ministerstwo Infrastruktury o rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania

5 lutego 2004

Ministerstwo Infrastruktury przypomina o zmianach w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów następujących od 1 kwietnia br. Do podstawowych zmian należą: podwyższenie ilości godzin szkolenia teoretycznego i...

Opublikowana ustawa budżetowa

Opublikowana ustawa budżetowa

5 lutego 2004

Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 5.2.2004 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. W dziale Transport i Łączność na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 130 119 tys. zł, dochody mają wynieść 117 489 tys. zł....